Korallrev får konstgjord befruktning

Världens största korallrev, det Stora barriärrevet, hotas av stigande havstemperaturer. Nu odlar forskare nya korallarter för att rusta revet för framtiden.

Animal,Animals,Wildlife,Cnidarian,Cnidarians,Coelentrerata,Anthrozoan,Anthrozoans,People,Human,Humans,Person,Men,Fish Tank,Aquaria,Aquarium,Aquariums,Fish Tanks,Fishtank,Fishtanks,Buildings,Research Facilities,Researcher,Corals,Eduse,Animals,Cnidarians,Anthrozoans,Men,Buildings,Corals,Animal,Wildlife,Cnidarian,Invertebrate,Invertebrates,Anthrozoan,Marine,People,Man,Fish Tank,Researcher,Eduse
© Jürgen Freund/Nature Picture Library

En organism

korallrev-far-konstgjord-befruktning_en-organism-01
© Jürgen Freund/Nature Picture Library

Koralldjur bor vägg i vägg

Stora barriärrevet innehåller 600 olika korallarter. Vart och ett av de millimetersmå koralldjuren för in födan i munnen med utsträckta tentakler, och tillsammans utgör djuren en enda stor levande organism, som samtidigt är hem för otaliga andra arter.

Jätteskelett

korallrev-far-konstgjord-befruktning_jatteskelett-01
© Jürgen Freund/Nature Picture Library

Öhav skapat av kalk

Revet sträcker sig längs mer än 2 300 kilometer av Australiens östkust. Stora barriärrevet är världens största korallrev och omfattar cirka 3 000 enskilda rev och mer än 900 öar. Den enorma strukturen har skapats av de kalkskelett som koralldjuren har byggt upp under tusentals år.

Havssimulator

Animal,Animals,Wildlife,Cnidarian,Cnidarians,Coelentrerata,People,Human,Humans,Person,Men,Scientist,Scientists,Life Scientist,Life Scientists,Biologist,Biologists,Natural Science,Natural Sciences,Life Science,Life Sciences,Biology,Research,Researching,Exp
© Jürgen Freund/Nature Picture Library

Forskare avlar superkorall

I världens mest moderna forskningsakvarium, SeaSim, imiterar biologer förhållandena i havet som de är i dag och blir i framtiden. Genom att korsa robuste korallarter med varandra försöker forskarna skapa nya superarter som kan trivas i varmare havsvatten.

Blekning

Animal,Animals,Wildlife,Cnidarian,Cnidarians,Coelentrerata,Anthrozoan,Anthrozoans,Hard coral,Hard corals,Acroporidae,Coral,Acropora coral,Colour ,White ,Reef,Reefs,Coral Reef,Coral Reefs,Great Barrier Reef,Ocean,Pacific Ocean,Environment,Environmental Iss
© Jürgen Freund/Nature Picture Library

Revet släpper algerna lösa

Koraller får sina färger från alger som lever inuti djuren. Algernas fotosyntes levererar extra näring till koralldjuren, men högre havstemperaturer får dem att stöta ut algerna, så att revet bleknar. Blekningen har observerats längs hela Stora barriärrevet.

Massfortplantning

Animal,Animals,Wildlife,Cnidarian,Cnidarians,Coelentrerata,Anthrozoan,Anthrozoans,Hard coral,Hard corals,Acroporidae,Coral,Acropora coral,Spawning,Pattern,Patterned,Patterns,Spotted,Spot,Spots,Plain Background,Black Background,Animal Egg,Animal Eggs,Egg,E
© Jürgen Freund/Nature Picture Library

Korallerna fortplantar sig synkront

När korallerna frisätter biljontals ägg- och sädesceller ser det ut som en snöstorm under vattenytan. Fortplantningen styrs av årstiden och fullmånen och äger bara rum en gång om året. Könscellerna stiger upp mot ytan, befruktas och blir till larver.

Korallodling

Animal,Animals,Wildlife,Cnidarian,Cnidarians,Coelentrerata,People,Human,Humans,Person,Scientist,Scientists,Life Scientist,Life Scientists,Biologist,Biologists,Research,Researching,Shape,Shapes,Geometric,Octagon,Octagons,Aerial View,Aerial Shots,Aerials,Hi
© Jürgen Freund/Nature Picture Library

Larverna växer i ett badkar

Forskare ger revet en hjälpande hand genom att fånga in korallägg och -sädesceller, som annars hade blivit fiskföda. Korallynglen uppfostras i flytande havsbassänger och efter en veckas tid är larverna redo att sättas ut vid revet och bilda nya kolonier.

Utborrning

Diving,Drilling,Underwater Diving,Underwater Diver,Underwater Divers,Scuba Diving,Scuba Diver,Scuba Divers,People,Human,Humans,Person,Men,Odd,Strange,Research,Researching,Equipment,Work Tool,Tool,Tools,Work Tools,Power Tool,Power Tools,Drill,Drills,Reef,R
© Jürgen Freund/Nature Picture Library

Revet ska blomstra igen

Konstgjort befruktade koraller från värmetoleranta arter odlas på små plattor. Där borrar en forskare hål i en del av revet där plattorna ska fästas. Varje platta kan blomstra upp till en koloni stor som en middagstallrik på tre år.