The Ocean Cleanup

Jättedammsugare suger upp plast ur haven

En ny och förbättrad version av en enorm plastdammsugare sjösätts nu för att rensa upp miljontals ton skräp i Stilla havet. Plastmördaren vinner på ökad hastighet och lägre vikt.

300 miljoner ton. Så mycket plast kastas varje år i naturen.

Eftersom plast är svårt att bryta ned, så samlas den i öar och i världens hav flyter för tillfället omkring fem biljoner plastbitar.

Men under juni månad sjösätter den ideella organisationen The Ocean Cleanup en ny och förbättrad version av deras gigantiska flytbarriär, som ska dammsuga upp plastdunkar, påsar och sugrör i norra delen av Stilla havet.

Den nya versionen – det så kallade System 001/B – optimerar den ursprungliga versionen, som sjösattes 2018, på två viktiga punkter:

Förbättring 1: Hastigheten ökar

Den flytande barriären har haft problem med att flyta både snabbare och långsammare än plasten i vattnet. Variationen i hastighet har gjort det möjligt för plastbitarna att slippa ur barriärens grepp.

Därför försöker The Ocean Cleanup nu spänna en rad flytbojar framför barriären, som vinden kan få fatt i och dra den fluytande barriären snabbare genm vatttnet i en mer stabil hastighet.

Förbättring 2: Den flytande barriären förenklas

Stormoväder och vågor har med tiden visat sig kunna vrida loss element från den ursprungliga flytande barriären.

För att minska det konstanta slitaget på utrustningen har Ocean Cleanup nu tagit bort själva plastbarriären från flytbommen, så att de två elementen inte ligger och sliter på varandra.

Flytbommen har även gjorts lättare genom att avlägsna elektronisk utrustning och en rad stabiliseringselement.

Elektronisk övervakningsutrustning på tunga stabiliseringselement (röda pilar) ökade flytbommens vikt betydligt. Elementen har avlägsnats i den nya versionen för att minska vikten och därmed slitaget på de mest sårbara fogarna i konstruktionen.

© The Ocean Cleanup

Så fungerar det: Flytande barriärer fångar in plasten

Dammsugaren fungerar som en artificiell kustlinje som fångar upp plast med hjälp av en flytande bom med ett släp undertill som sträcker sig tre meter ned i havet.

Systemet drivs fram av vindar, vågor och havsströmmar och eftersom släpet går ned djupare i mitten av den 600 meter långa bommen bildar den en naturlig u-form.

VIDEO – Förstå tekniken på 2 minuter:

Video

Vinden och vågorna får flytarmen att röra sig snabbare än plastbitarna som då samlas i botten av u-formen, varifrån fartyg löpande suger upp avfallet.

Eftersom systemet flyter på ytan fångar det in plast som är lättare än vatten samtidigt som djuren i havet simmar under barriärerna.

Skal fjerne 50% af Stillhavets plastik på 5 år

Om dammsugaren visar sig fungera såsom teamet bakom The Ocean Cleanup påstår kommer de placera systemet på fler platser och gradvis förlänga armarna.

Enligt uppfinnaren kan den första flottan av totalt 60 städmoduler inom fem år få bort 50 procent av de 1,8 biljoner plastdelar som befinner sig i strömmen i Stilla havet.