Hur uppstår de fruktade ripströmmarna?

När jag åker till stranden med mina vänner varnar min pappa alltid mig för ripströmmar. Men vad är en ripström egentligen och varför är det farligt?

Ripströmmar
© Shutterstock

Ripströmmar är en vanlig orsak till drunkningsolyckor på många platser i världen. I USA mister årligen fler än hundra personer livet i olyckor kopplade till strömmarna.

Nära kusten flyttar vågorna runt sanden och bildar grunda områden som kallas sandbankar eller sandrev.

Ripströmmarna uppstår där vattnet som vågorna har fört in över sandbankar till kusten ska söka sig tillbaka ut igen.

Rädslan dödar

Strömmen gräver en kanal genom sandbankarna där den är som kraftigast. Strömhastigheten kan lätt komma upp i tio kilometer i timmen. Det kan jämföras med elitsimmare som högst kommer upp i sju kilometer i timmen.

Det tjänar alltså sällan något till att simma mot strömmen.

Ripströmmarna är dock inte i sig själva så farliga som de har rykte om sig att vara. Många drunkningsolyckor i samband med ripströmmar sker därför att den badande grips av panik.

Därför är rådet att lugnt och stilla låter strömmen föra dig utåt. Strömmen är som starkast vid sandbankarna. Men så snart den har kommit förbi dem avtar den betydligt.

När du har dragits ut förbi kanalen mellan sandbankarna ska du simma en bit, det räcker ofta med 15-20 meter, längs stranden och bort från ripströmmen, varpå du kan simma in mot stranden igen.

Räddningen är att simma på tvären mot strömmen

Ripströmmen är en kraftig vattenström på väg ut mot det öppna havet. Fångas du i en ripström finns räddningen dock inom räckhåll. Slappna av tills hastigheten avtar och simma sedan på tvären.

Slipp undan underströmmen

1. Vågor för in vatten kusten

På väg mot kusten passerar vågor sandbankar som sedan håller kvar vattnet mellan dem och kusten, så att det inte så lätt kan strömma tillbaka.

1

2. Ripströmmen är vattnets genväg

Vattnet mellan sandbankarna och kusten söker den snabbaste vägen ut till havs: via en öppning mellan sandbankarna. Där är strömmen oftast så kraftig att det inte går att simma emot den.

2

3. Vänta tills strömmen lugnar sig

Om du fångas i en ripström är det bäst att följa med den. Strömmen avtar på andra sidan sandbanken, så att du kan simma på tvären och inåt.

3
© Shutterstock & Ken Ikeda Madsen