NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio
Golfströmmen

Golfströmmen tappar fart

Världens största värmepump riskerar att kollapsa. Golfströmmen, som leder varmt vatten genom Atlanten, har försvagats av den globala uppvärmningen och kan få stora konsekvenser för temperaturerna i norra Europa.

Vad är Golfströmmen?

Golfströmmen är världens starkaste havsström, som tar sig fram genom Atlanten med en hastighet på upp emot nio kilometer i timmen.

Golfströmmen transporterar 250 kubikkilometer varmt saltvatten från Mexikanska golfen upp till norra Europa.

Avdunstningen av det varma vattnet säkerställer att vi i Sverige och övriga Norden har milda vintrar i förhållande till hur långt norr vi befinner oss.

Golfströmmens slutstation är vid östra Grönland. Där kyls det varma vattnet ned så att det sjunker ned till botten likt ett gigantiskt vattenfall under ytan. Därefter drivs det kallare vattnet tillbaka söderut som en ny, sval havsström.

VIDEO: Se Golfströmmens rörelser

Nasa har visualiserat hur Golfströmmen och andra ythavsströmmar rör sig i världshaven.

Men global uppvärmning har fått Golfströmmen att bromsa in.

Inlandsisen smälter och enligt en studie som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Nature har detta lett till att Golfströmmen tappar fart – så svag som den är nu har den inte varit på 1 600 år.

Forskarna skriver att havsströmmen riskerar att ha försvagats med hela 50 procent år 2100. Om det inträffar kan Golfströmmen i värsta fall kollapsa och kyla ned hela norra Europa.

Golfströmmen värmer upp norra Europa

Golfströmmen är en del av ett sammanhängande strömsystem, en cirkulation av vattnet som påverkar alla världshav - även kallat "termohalin cirkulation" eller AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation) på engelska.

AMOC-transportbandet säkerställer bland annat att varmt vatten och varmt väder rör sig mot nordöstra USA och nordvästra Europa.

Den globala termohalina cirkulationen

Den globala termohalina cirkulationen (AMOC) transporterar varmt (rött) och kallt vatten (blått) via havsströmmar. Golfströmmen, som transporterar varmt ytvatten från Mexikanska Golfen till Nordeuropa, är den kraftigaste.

© Robert Simmon/NASA

Golfströmmen får sin värme främst via Mexikanska golfen nära ekvatorn på den amerikanska kontinenten. Därifrån flyter den norrut längs USA:s östkust.

Vid Newfoundland möter Golfströmmen den kalla Labradorströmmen. Det driver Golfströmmen bort från land och leder till att den att går ihop med Nordatlantströmmen, som sträcker ut Golfströmmen mot Europa och Grönland.

Längsmed vägen släpps värmen i Golfströmmen gradvis ut i atmosfären. Denna process bidrar till det milda klimatet på våra breddgrader.

Exempelvis ligger stora delar av Sverige och övriga Norden lika långt norr ut som den södra delen av Hudson Bay i Kanada, där klimatet är subarktiskt och således betydligt kallare.

Så här fungerar Golfströmmen

Golfströmmen transporterar varmt vatten från ekvatorn upp genom Atlanten till norra Europa, där det skapar ett mildare klimat.

Nordafrikas kust
© Ken Ikeda Madsen

Golfströmmen är en subtropisk havsström som bland annat drivs av passadvindar. Vattnet som för med sig strömmen börjar med att flyta bort från norra Afrikas västkust.

USA:s ostkust
© Ken Ikeda Madsen

Strömmen cirkulerar genom varmare vatten i Mexikanska golfen och fortsätter upp längs USA:s östkust innan den rinner ut i Atlanten som Nordatlantiska strömmen.

Östra Grönland
© Ken Ikeda Madsen

Hav och luft i norra Europa värms upp av Golfströmmen. Vid östra Grönland svalnar vattnet och sjunker ner till botten, varefter det flyter söderut i stora mängder i form av kalla havsströmmar.

Grönlandspumpen kyler ned Golfströmmen

I Arktiska havet utanför östra Grönland kyls vattnet i Golfströmmen ned. Eftersom kallt vatten är tyngre än varmt vatten sjunker det kalla vattnet till botten vid Grönland och rinner tillbaka mot ekvatorn.

Denna mekanism kallas ibland för Grönlandspumpen eller “oceanernas kalla hjärta” och är en viktig del i upprätthållandet av världshavens havsströmmar – inklusive Golfströmmen.

Men det är också denna del som enligt studien i Nature verkar orsaka problem för Golfströmmen.

Gammal karta över Golfströmmen

Den amerikanske uppfinnaren, politikern och USA:s grundare, Benjamin Franklin, var den första som publicerade en karta över Golfströmmen 1769.

© NOAA

Golfströmmen och den globala uppvärmningen

Grönlandspumpen pumpar inte tillbaka det kalla vattnet med samma hastighet som tidigare. Det visar studier som forskare har gjort på djuphavslera i havet.

Grovkornig lera indikerar snabbare havsströmmar, medan mer finkornig lera indikerar svagare havsströmmar. Forskarnas analyser pekar på en försvagning av Golfströmmen med mellan 15 och 20 procent sedan 1850.

Det beror främst på att den globala uppvärmningen har ökat mängden smältande inlandsis runt Grönland.

Färskvattnet från isen späder ut Golfströmmens saltvatten och gör det kalla vattnet lättare, vilket leder till att det ligger kvar vid ytan och inte sjunker lika djupt som tidigare.

Det kalla vattnet som sjunker fungerar som en kraftfull "pump" som håller igång de stora havsströmmarna genom en varm ytström norrut och en kallare och djupare ström söderut.

Men den globala uppvärmningen leder till att inlandsisen smälter i allt större utsträckning och den ökade mängden färskt och lättare smältvatten hämmar pumpens kraft, vilket leder till att cirkulationen av havsströmmar såsom Golfströmmen saktas ned.

”De nuvarande klimatmodellerna förutsäger inte någon framtida kollaps av Golfströmmen. Problemet är bara att vi inte är säkra på att det inte kommer att hända heller. Risken är relativt liten, men effekten av en kollaps kommer att vara enorm", sa David Thornalley från University College London till tidningen The Guardian 2018.

Om Golfströmmen skulle kollapsa skulle temperaturerna i norra Sverige och Norge samt på Island sjunka med upp emot tolv grader på vintern.

I södra Skandinavien samt i Irland och Skottland kan temperaturen sjunka med mellan fem och tio grader på vintern.

Det finns dock något att värma sig med om katastrofen skulle bli verklighet: Enligt forskarnas modeller för hur klimatet blir i Skandinavien om Golfströmmen kollapsar blir våra somrar soligare och betydligt mindre regniga.