Shutterstock

Goda nyheter: Världshaven kan räddas på 30 år

Det är inte för sent att rädda världshaven. Ny forskning visar att vi kan återskapa havets ekosystem inom 30 år.

En tredjedel av världshavens fiskbestånd är överfiskade, och havsdjurens naturliga habitat har försvunnit i stor skala. Haven blir varmare, surare, mer syrefattiga och mer förorenade.

Men även om det kan verka så, så är loppet faktiskt inte helt kört.

En studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature visar att haven och deras djurliv är överraskande motståndskraftiga, och att våra insatser för att bevara dem faktiskt har en effekt.

Artikeln konstaterar att världshaven kommer att kunna återetableras före år 2050.

Hundratals hoppingivande tecken

"Vi har ett snävt fönster, där det är möjligt att skapa friska hav för våra barnbarns generation, och vi har kunskapen och verktygen för att lyckas med det", säger artikelns huvudförfattare Carlos Duarte, som är professor i havsvetenskap.

Tillsammans med en internationell forskargrupp från tio länder har Duarte gått igenom den aktuella forskningen på området för utvärdera situationen i världshaven. Och de hittade hundratals "hoppingivande tecken."

På många platser går utvecklingen åt rätt håll. Forskarna pekar bland annat på att pressen från den kommersiella fiskeindustrin är på väg att avta. Andelen hållbart fiske utgjorde 2012 68 procent jämfört med 60 procent år 2000.

Samtidigt har andelen utrotningshotade havsdjur minskat från 18 procent 2000 till 11,4 procent 2019.

Dessutom växer faktiskt beståndet av hälften av havets däggdjur. Knölvalen, som migrerar mellan Antarktis och Australien, har exempelvis ökat sedan 1968, då det bara fanns ett par hundra exemplar, till upp emot 40 000 i dag.

Fredning och reglering fungerar – och kan löna sig

År 2000 var mindre än en procent av världshaven fredade – i dag är siffran nästan åtta procent, och enligt forskarna är det just den sortens insatser som har gjort den stora skillnaden.

Om vi slutar döda havets liv kommer det faktiskt tillbaka, därför att det är förvånansvärt motståndskraftigt.

Därför är lösningen enkel. Vi ska handla nu och göra mycket mer av det som har fungerat så bra de senaste årtiondena: Regler fisket, freda hotade djurarter, begränsa havsföroreningen, utvidga skyddet av viktiga havsmiljöer och viktigast av allt: Hålla den globala uppvärmningen i schack.

En sådan insats kommer att kosta mellan 10 och 20 miljarder dollar om året, men enligt forskarna kan investeringen betala sig tiofaldigt.

En säkring av havsmiljöerna är nämligen även en säkring av miljardtals människors levebröd.