Shutterstock
Blekta koraller i korallrev

Gammalt färgämne ska rädda haven från solkräm

Solkräm förgiftar havet och dödar koraller, vilket är katastrofalt för både klimatet, havets djurliv och kustsamhällenas turistekonomi. Men ett länge känt färgämne ser ut att vara räddningen.

När solen står högt och badstranden kallar är de flesta badälskare förhoppningsvis väl insmorda med solkräm.

Tyvärr skadar solkräm haven när den skyddar huden. Framför allt de viktiga korallreven lider av solkrämens aktiva ämnen som leds ut i vattnet när vi badar.

Men nu kan forskare från University of Maryland ha hittat en lösning. Ett gammalt färgämne vid namn metylenblått lovar att skydda mot solens strålar utan att skada havsmiljön, skriver de i en ny rapport – och ämnet kan dessutom förebygga rynkor.

Kemisk solkräm är gift för havet

Solkräm ger viktigt skydd mot solens UVA- och UVB-strålar, som kan bränna huden, orsaka hudcancer och påskynda hudcellernas åldrande.

Solkrämer delas in i två typer:

  • Mineraliska som skyddar genom att reflektera UV-strålarna
  • Kemiska som absorberar strålarna

De kemiska krämerna är vanligast förekommande, trots att de sällan ger tillräckligt skydd mot både UVA och UVB. Dessutom innehåller de ofta ämnet oxibenson, som är en av bovarna bakom korallrevens död.

Oxibenson ingår i omkring 80 procent av alla solkrämer som smörjs in på svettiga kroppar världen över.

Dopp förgiftar korallernas små betjänter

Flera studier har påvisat hur oxibenson försvagar – och ofta dödar – koraller, som är ett viktigt inslag i havets ekosystem.

Koraller är så kallade nässeldjur. De består av en mjuk kropp som kapslas in i ett kalklager de bildar under sina liv. Runt dem sitter de färgglada och giftiga fångarmarna de använder till att fånga sina byten.

© Shutterstock

När främmande ämnen som oxibenson förekommer i för stora mängder kring korallerna, startar en blekning av korallerna som i slutändan dödar dem.

Den vita döden beror på frånvaron av en encellig alg vid namn zooxanthellae, som lever i symbios med korallen. Zooxanthellae skapar fotosyntes och de restämnen som bildas är korallernas viktigaste energikälla – mellan 80 och 90 procent av deras föda kommer från algernas fotosyntes.

När oxibenson i för stora mängder hamnar kring korallreven stressas nässeldjuren, vilket får den att avvisa zooxanthellae – deras primära matleverantör. Och därför dör korallerna, haven förlorar hjälp mot mängden koldioxid och havsmiljön ett led i näringskedjan.

Färgämne skyddar mot UV och skonar korallerna

Men forskarna från University of Maryland har undersökt ett länge känt medicinskt medel – metylenblått – med lovande resultat.

Methylenblå i reagensglas med flasker bagved
© Shutterstock

Metylenblått

  • Utvecklades i Tyskland 1876 som ett färgämne
  • Kallas ofta "det äldsta syntetiska ämnet i medicinens värld"
  • Är ett salt med den kemiska formeln C16H18ClN3S
  • Som läkemedel har det namnet metyltioniniumklorid
  • Har använts mot både malaria, schizofreni och multiresistenta bakterieinfektioner
  • Grundstrukturen kallas fentiazin och består av ett ringsystem i tre led
  • Strukturen med tre ringarna återfinns i många läkemedel mot psykiska sjukdomar, så kallade tricykliska antidepressiva medel

I sina tester utsatte de hudceller för UV-strålar och kunde konstatera att metylenblått absorberade både UVA- och UVB-strålar. Samtidigt hjälpte medlet cellerna att återuppbygga skadat dna och kan på så sätt vara verksamt mot rynkor och för tidigt åldrande.

Forskarna undersöka även metylenblåtts effekt på korallerna i en simulerad havsmiljö. I en kontrolltank sköt de ned oxibenson till koraller av arten xenia.

Efter en vecka hade djuren i oxibensontanken blekts och dött. I tanken med metylenblått påvisade forskarna ingen förändring.