UH Marine Option Program
Dykare under vatten

Är badvattnet grumligare norrut?

Jag har seglat, badat och dykt i Medelhavet, där vattnet nästan alltid är mycket klarare än i Östersjön och Nordsjön. Vad är förklaringen till detta?

Haven runt Skandinavien tycks vanligtvis vara oklara för både seglare och dykare. Under våren och sommaren är förklaringen oftast att det finns mycket alger i vattnet.

Mängden alger är mycket högre nu, än den skulle vara naturligt. De blommar nämligen upp när de får festa på näringsämnen som kväve och fosfor från jordbrukets konstgödsel.

Det har bland annat fått EU att sätta upp vissa mål för vad forskarna kallar ett gott ekologiskt tillstånd i havsmiljön. Och för att uppfylla målen måste utsköljningen av näringsämnen från gödslade marker reduceras.

Regn ger grumligt havsvatten

Under våren och vintern beror det grumliga vattnet ofta på stora mängder jordpartiklar. De sköljs ut via åar och floder när det regnar extra kraftigt. De kan också virvla upp från bottnen när blåst skapar stora vågor.

I Sydeuropa, exempelvis i östra Medelhavet, är förhållandena annorlunda. De kringliggande länderna har begränsat jordbruk och mycket mindre nederbörd. Det ger både färre alger och färre jordpartiklar i havet.

Dykare under havsytan

Få alger, få jordpartiklar och en högt stående sol ger god sikt i Medelhavet.

© Shutterstock

Samtidigt står solen högre på himlen än den gör hos oss. Det innebär att en större del av solljuset når ned i vattenpelaren, och det ger mycket bättre sikt.

På de nordliga breddgraderna, där solen står lägre, reflekteras en större del av ljuset bort från havsytan, vilket gör det svårare att se ned i vattnet.

Låg sol ger sämre sikt

Solen står lägre på de nordliga breddgraderna än den gör närmare ekvatorn. Därmed blir vinkeln mellan solstrålarna och ytan mindre, så att mer av ljuset reflekteras bort.

  • Vid en vinkel på 40° reflekteras 4 procent av solljuset.
  • Vid en vinkel på 20° reflekteras 12 procent av solljuset.
  • Vid en vinkel på 10° reflekteras 27 procent av solljuset.
  • Vid en vinkel på 5° reflekteras 42 procent av solljuset.