Har en asteroid någonsin träffat Nordeuropa?

Finns det några stora nedslagskratrar i vår del av världen och är de synliga?

© Shutterstock

Europas största nedslagskrater finns i Dalarna i centrala Sverige och kallas Siljansringen. Kratern kan ses med satelliter och den 52 kilometer breda kratern har, som namnet antyder, formen av en cirkel.

Siljansringens kant ligger nedsänkt i landskapet, så att kratern i dag är omgärdad av sjöar.

Asteroiden som skapade kratern var omkring fem kilometer i diameter och slog ned för cirka 377 miljoner år sedan. Därför har forskare satt den samband med ett massutdöende som ägde rum på jorden vid ungefär denna tid.

Utdöendet av arter ägde dock rum under en längre tidsperiod, eventuellt upp emot 25 miljoner år, så att nedslaget troligen bara har varit en av flera orsaker.

Därmed kan inte konsekvenserna av nedslaget jämföras direkt med katastrofen för 66 miljoner år sedan, då en 10–15 kilometer stor asteroid utplånade dinosaurierna.

Mikrober drog nytta av nedslaget

Nedslaget i Sverige gynnade vissa livsformer. Djupt ned under ytan orsakade nedslaget sprickor som blev hemvist för svampar och andra mikroorganismer.

© Lauren Dauphin/NASA Earth Observatory

På mer än 500 meters djup under Siljansringen har forskare hittat fossiler av mikrober som trivs i syrefattiga miljöer, där de producerar metan som en del av deras energiomsättning.

Geologer har sedan 1980-talet genomfört flera borrningar för att undersöka metanförekomsten, men ännu har de inte utvunnits till naturgas.

5 kilometer i diameter var asteroiden, som för 377 miljoner år sedan slog ned och skapade Siljansringen. Den 52 kilometer breda kratern är en av världens 15 största.