Grönlands glaciärer döljer en värld av liv

Tusentals organismer lever i ett okänt ekosystem i isöknen – och de kan sätta ännu mer fart på avsmältningen, varnar forskare.

Fältstudie på Grönland

Forskarna vid Århus universitet har hittat 4 000 olika arter av mikroorganismer i smälthål som detta.

© Laura Halbach

Under de senaste årtiondena har livets ihärdighet upprepade gånger överraskat världens forskare.

Miljarder mystiska organismer och bakterier har upptäckts flera kilometer under våra fötter, där det varken finns solljus eller syre.

Och världens mest seglivade djur, trögkryparen, har överlevt i upp till tio dagar på utsidan av en satellit, där den utsattes för rymdens kvävande vakuum, isande kyla och dödliga strålning.

Nu överraskar de små levande organismerna vetenskapen igen.

En grupp forskare vid Institutet för miljövetenskap vid Århus universitet i Danmark har gjort fältstudier på inlandsisen på Grönland och upptäckt att tusentals organismer, som troligtvis har betydelse för hur fort isen smälter, lever i den extremt näringsfattiga miljön.

"I en liten smälvattenpöl uppe på glaciärerna kan det lätt gömma sig 4 000 olika arter. De lever på bakterier, alger, virus och mikroskopiska svampar", förklarar forskningsledaren och professorn Alexandre Anesio i ett pressmeddelande.

"Det är ett helt ekosystem som fram till nu inte har anat existerade", fortsätter han.

Ser oskyldig ut

Organismerna lever både över och under isen och den forskarna har ägnat mest tid åt i studien är en liten svart alg, som växer ovanpå isen och färgar den svart.

Den långa, pigmenterade isalgen ser kanske oskyldig ut på ytan, men just färgen gör den extra intressant i samband med avsmältningen av ismassan, förklarar Alexandre Anesio.

"När isen färgas mörk får den svårare att reflektera solljuset. I stället absorberas solens strålar av isen, som börjar smälta", säger professorn.

"Ju mer is som smälter, desto varmare blir temperaturen på jorden", varnar han.

Svart alg

Den svarta algen är en lång mikroorganism, som skyddar sig mot solens strålar med hjälp av mörkt pigment.

© Alexandre Anesio

Isalgen har existerat långt före industrialiseringen. Men klimatförändringarna innebär att organismen har fått förbättrade villkor att växa och inta allt större områden på istäcket.

Enligt Alexandre Anesio har den erövrat istäcket i så hög grad att algerna ökar avsmältningen med ända upp till 20 procent.

Därför undersöker professorn och hans kolleger också om det finns något sätt bromsa algens framfart – exempelvis med hjälp av andra mikrober som kan återskapa en bättre balans i systemet.

"De olika mikroorganismerna på isen påverkar varandra. En del ger näring som andra lever av. Små viruspartiklar angriper och förtär bakterier. Vi tror att några av svampsporerna kanske äter de svarta algerna. Det är sådant vi letar efter", berättar han.

Studien finns i Gebiology och publicerades första gången i november 2022.