Shutterstock

Gigantisk svamp är större än 100 fotbollsplaner

En underjordisk honungsvamp förvånar forskare med sin enorma storlek. Svampen har vuxit sig dubbelt så stor under många år och är nu större än 100 fotbollsplaner.

En av världens största och äldsta invånare – honungsskivlingen - har spridit sig kraftigt.

Forskare på amerikanska University of Missouri har gjort nya undersökningar av ett känt exemplar av honungsskivlingen Armillaria gallica, som växer i staten Michigan i USA.

Den breder ut sig under jorden över ett område på hela 0,75 kvadratkilometer – det motsvarar drygt 100 fotbollsplaner.

Honungsskivlingar ser inte mycket ut för världen, men under jorden kan en enda svamp breda ut sig över flera kvadratkilometer.

© Shutterstock

Svampen upptäcktes av samma forskare redan på 1980-talet, och den gången uppskattade forskarna att den var omkring 1500 år gammal.

Nu har de övervakat svampen i drygt tre år, och deras undersökningar avslöjar att svampen är dubbelt så stor som den första kartläggningen visade.

Samtidigt menar forskarna att svampen måste vara minst 2500 år gammal, baserat på hur snabbt den växer.

Forskarna undersökte också hur ofta det sker genetiska mutationer i svampen – överraskande sällan jämfört med frekvensen i andra organismer som växter och djur.

Kanske är just det förklaringen till att svampen har levt så länge och har vuxit sig så stor.

Svampar är världens tyngsta organismer

Enligt forskarna kan den låga mutationsfrekvensen bero på att det mesta av svampen finns under jord skyddad mot solens ultravioletta strålning, som annars orsakar många mutationer.

I Washington och Oregon har biologer hittat andra honungsskivlingar som sprider sig över ännu större områden, bland annat en Armillaria ostoyae, som breder ut sig över nästan tio kvadratkilometer.

Beräkningar visar att den skulle väga drygt 7500 ton – om den grävdes upp och vägdes – vilket gör den till världens tyngsta organism.