Forskning visar: Det här krävs för att vi ska nå klimatmålen

För att vi ska nå klimatmålen krävs stora insatser. En betydande del av ansvaret ligger på privatpersoner, som exempelvis kan handla på auktioner och second hand för att få jordens resurser att räcka längre. Men störst ansvar ligger på bland annat energisektorn, menar IPCC i en rapport.

Senast år 2025 ska de globala utsläppen av växthusgaser ha nått sin topp. Annars bedöms möjligheten att nå målet om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader försvinna. Rapporten från FN:s klimatpanel IPCC, som baseras på tiotusentals forskningsstudier, visar nu vilka åtgärder som krävs för att klimatmålen ska nås.

Auktioner och second hand för mer hållbar konsumtion

Det är sedan tidigare känt att konsumtion har stor negativ påverkan på miljön. Detta i och med att överkonsumtion gör att vi använder mer naturresurser än vad jorden klarar av. Sverige tillhör ett av länderna som bidrar starkast till överkonsumtionen. Om alla konsumerade som vi i Sverige skulle det behövas tre jordklot till.

Den miljömedvetna människan köper på auktioner och second hand, då återanvändning bidrar till att minska överkonsumtionen. På auktioner på nätet kan man hitta begagnade produkter i hög kvalitet, och dessutom ofta till ett lägre pris.

Auktioner online har vuxit stort i popularitet, och lockar till sig mängder av såväl säljare som köpare. Därför kan man på dagens auktionssidor ofta hitta ett stort utbud av produkter inom alla möjliga kategorier.

Stor omställning möjlig inom energisektorn

Att privatpersoner drar sitt strå till stacken är viktigt för att nå klimatmålen, men i rapporten från IPCC läger man störst vikt vid företagens påverkan. Särskilt pekar man på vikten av en snabb omställning inom energisektorn.

Rapporten menar att det krävs att energisektorn måste elektrifieras till 100 procent baserat på förnybara bränslen. På de fåtal områden där en hundraprocentig omställning från fossila bränslen inte är möjlig, kan omställningen ske med hjälp av biobränslen och vätgas producerad med förnybar el under en övergångsperiod.

IPCC ser positivt på de politiska åtgärder som gjort det enklare att satsa på nya innovationer inom energisektorn. Bland annat har priset på litiumbatterier minskat med 85 procent, och för sol- och vindkraft 85 respektive 55 procent.

Skogens roll för att motverka klimat- och naturkrisen

I rapporten framkommer även att jord- och skogsbruk, samt annan markanvändning, spelar stor roll i att uppnå klimatmålen. Exempelvis kan dessa agera naturliga kolsänkor, det vill säga binda tillbaka en stor del av den koldioxid som tidigare släppts ut genom förbränning av fossila bränslen.

Därtill menar man att skogsbruket har stor potential att rädda hotade arter och den biologiska mångfalden. Skydd och återställande av världens skogar är därför en viktig faktor även i att motverka naturkrisen.

Många lösningar finns redan tillgängliga

Till år 2030 krävs att världens utsläpp av växthusgaser minskar med 43 procent, och till år 2050 ska vi vara koldioxidneutrala. Genom att vidta rätt åtgärder, i tillräckligt stor skala, kan utsläppen sjunka med hela 40 till 70 procent fram till år 2050. IPCC:s rapport visar att många av de verktyg och lösningar för att uppnå klimatmålen redan finns tillgängliga, och uppmanar världens befolkning till att agera omgående.