Shutterstock

Forskare: Tyrannosaurus rex använde verktyg och var kulturell

Amerikanska forskare tror att Tyrannosaurus rex var tillräckligt begåvad för att både använda verktyg och utveckla en kultur. Åtminstone om den stora dinosauriens hjärna fungerade som dess nu levande släktingars.

Fradgande, farlig och i synnerhet skräckinjagande, men knappast innehavare av något stort intellekt. Det är så dinosaurier, och i synnerhet Tyrannosaurus rex, ofta skildras i filmer.

Men det är högst sannolikt en myt att T. rex inte var särskilt intelligent, visar en ny studie.

Ved at sammenligne hjerner hos fugle - dinosaurernes nulevende slægtninge - med kraniet fra en Tyrannosaurus rex er en amerikansk forsker kommet frem til, at de store dinosaurusser sandsynligvis havde hjernekapacitet til både at bruge værktøj og opdyrke en form for kultur.

Genom att jämföra hjärnorna hos fåglar – dinosauriernas levande släktingar – med kraniet från en Tyrannosaurus rex, har en amerikansk forskare kommit fram till att de stora dinosaurierna troligen hade hjärnkapacitet att både använda verktyg och att utveckla en sorts kultur.

LYSSNA när hjärnforskaren bakom studien förklarar sambanden mellan Tyrannosaurus rex och fågelhjärnor här

Fågelhjärnor kastar ljus över T. rex intelligens

Det är svårt att ge en exakt bild av hur Tyrannosaurus rex hjärna såg ut. Den mjuka vävnad, som hjärnor består av, sönderfaller fortare än kranier och skelett och därför går det inte att utgå från några hjärnfossiler från den stora dinosaurien.

Istället har forskarna bakom den nya studien börjat någon annanstans – inuti i huvudena på dagens fåglar, som härstammar från samma förfäder som dinosaurierna.

Hjärnforskaren Suzana Herculano-Houzel har studerat antalet hjärnceller hos tidiga fåglar som emuer, som befinner sig relativt nära dinosaurierna i det evolutionära släktträdet. Därefter multiplicerade hon siffrorna så att de stämmer överens med storleken på hjärnan hos en Tyrannosaurus rex.

Av den anledningen håller studiens resultat enbart om hjärnorna hos de utdöda dinosaurierna faktiskt såg som de gör hos dagens fåglar.

Tyrannosaurus rex var lika intelligent som apor

Enligt Herculano-Houzels beräkningar innehöll hjärnan hos en Tyrannosaurus rex knappt 3,3 miljoner så kallade telencephaliska neuroner. Det är högt utvecklade hjärnceller som ingår i avancerade hjärnfunktioner.

I det avseendet hamnar Tyrannossaurus rex på samma nivå som djur vi betraktar som mycket intelligenta. Enligt Herculano-Houzels studie har babianer cirka 2,8 miljoner av dessa högt utvecklade hjärnceller.

Att T. rex skulle ha lika många avancerade hjärnceller som babianer stämmer verkligen inte överens med dagens uppfattning om den stora, köttätande dinosaurien.

I filmer som Jurassic Park har den enorma reptilen ofta skildrats som ett blodtörstigt men ointelligent monster. Men enligt Herculano-Houzels studie ligger den beskrivningen långt ifrån verkligheten.

Om den stora dinosaurien hade lika många avancerade hjärnceller som babianer skulle den, liksom aporna, kunna lösa uppgifter med hjälp av verktyg och ingå i en primitiv form av kulturell gemenskap med sina artfränder.