Shutterstock
Döda träd vid vattenbrynet

Forskare varnar: Träddöd kan få katastrofala konsekvenser

En tredjedel av världens träd riskerar för närvarande att utrotas. Forskare varnar för enorma mänskliga konsekvenser om vi inte agerar nu.

Cirka 30 procent av världens totala yta är täckt av skog, men antalet träd minskar drastiskt.

I en rapport från 2021 kom forskare fram till att cirka 17 500 av världens trädarter för närvarande riskerar att utrotas. Detta motsvarar ungefär en tredjedel av alla arter i världen och är dubbelt så många som det sammanlagda antalet hotade däggdjur, groddjur och reptiler.

Nu skickar forskarna bakom rapporten en varning till mänskligheten.

I en ny studie beskriver de hur utrotningen kan innebära dödsstöten för flera ekosystem och få allvarliga konsekvenser för miljarder människor i världen.

Varje träd är en liten värld

Drygt 45 forskare från totalt 20 olika länder stödjer den nya studien, som bland annat beskriver hur förlusten av trädarter kan sätta igång en dominoeffekt av utrotning.

Mer än 100 arter har försvunnit

Varje träd kryllar av andra växter, djur och svampar och fungerar som en bas för livet runt dem. Samtidigt uppskattar forskarna att minst hälften av jordens landlevande djur använder träd som sin livsmiljö.

Därför kommer färre trädarter även leda till betydligt mindre mångfald bland djur, bakterier och insekter.

Miljardtals människor påverkas

Men trädens utrotning kan också lämna spår långt bortom skogens gränser, enligt forskarna.

Varje år bidrar världens skogar med till exempel 1,3 biljoner dollar till den globala ekonomin, varav handeln med frukt, nötter och medicin står för 88 miljarder dollar.

Samtidigt är 880 miljoner människor i utvecklingsländer beroende av ved som bränsle, och 1,6 miljarder människor bor nära skog och är beroende av träden för mat och inkomst.

Därför måste vi, enligt forskarna, agera snabbt om vi ska lyckas bromsa utvecklingen. Det förklarar Malin Rivers, som är huvudförfattaren bakom den nya studien.

Hon och hennes kollegor föreslår bland annat att träd ska prioriteras högre i miljö- och klimatpolitiken, att områden med särskila trädskydd ska utökas och att större insatser måste göras för att stävja illegal avverkning.

– Det behövs snabba och kraftfulla reaktioner för att förhindra att fler trädarter dör ut och för att återställa de skadade ekosystemen som de är en del av, säger hon.