Forskare varnar: Dolt hot kan utlösa enorma tsunamier

En ny studie visar att klimatförändringarna kan orsaka jordskred på havsbottnen omkring Antarktis och skicka i väg förödande vågor mot världens kuster.

Djupt nere i havsbottnen kring jordens kallaste kontinent har en internationell forskargrupp hittat spår av förhistoriska naturkatastrofer, som de befarar kan upprepas under vår tid.

Analyser av sedimentkärnor från Antarktis avslöjar nämligen att tidigare perioder med global uppvärmning har skapat grogrund för enorma tsunamier.

Under dessa perioder var havet runt Antarktis tre grader varmare än det är i dag.

Det skapade optimala förhållanden för en uppblomning av alger, som när de dog täckte havsbottnen och bildade bräckliga och hala sedimentlager.

Dessa lager täcktes under mellanliggande kalla perioder av grövre sedimentlager orsakade av glaciärer och isberg. Det innebar dock inte att det hade lagts något lock på det hot som de bräckliga lagren utgjorde. Tvärtom.

Om de bräckliga lagren skakades loss skulle de grövre och tyngre sedimentlagren ovanpå också glida i väg. Därmed skulle ett stort jordskred på havsbottnen med tillräckliga krafter för att skapa en enorm tsunami – en katastrof som alltså har inträffat flera gånger.

Enligt forskarna finns det tecken på flera jordskred på Antarktis havsbotten, som för tre och 15 miljoner är sedan har orsakat förödande tsunamier från Antarktiska oceanen mot kusterna i Sydamerika, Nya Zeeland och Sydöstasien.

Man har ännu inte kunnat avgöra varför de bräckliga tidigare lagren har skakats loss.

Forskarna tror emellertid att det är klimatförändringarna som ligger bakom.

I takt med att temperaturen ökade under varmare perioder smälte stora mängder is, vilket har lättat trycket på jordens tektoniska plattor och fått dem att röra sig uppåt – ett fenomen som kallas landhöjning.

Denna aktivitet skulle räcka för att skapa jordskred och forskare befarar att klimatförändringar i dag kan orsaka samma skakningar.

De uppmanar därför till fortsatt forskning på området, så att vi kan bli klokare på vad som påverkar stabiliteten runt den kalla polen.