Shutterstock

Forskare presenterar möjlig lösning på vattenbrist

Med en ny och enkel metod tror forskarna att de kan utvinna stora mängder dricksvatten.

Endast 2,5 procent av jordens vatten är färskvatten – och bara 0,007 procent av vattnet är drickbart.

Det är långt ifrån tillräckligt för att täcka behoven hos världens åtta miljarder invånare, och hundratals miljoner lider av vattenbrist.

Därför kommer en ny studie väl till pass.

Forskare från University of Illinois Urbana-Champaign kan ha hittat en möjlig lösning på den globala vattenkrisen, vilket de har beskrivit i en artikel i tidskriften Nature Scientific Reports.

Kommer att samla upp vattenångan

Genom att samla upp den vattenånga som ligger strax ovanför havsytan och frakta den till land kan ångan enligt forskarna kondenseras och omvandlas till färskvatten.

Forskarna ska med andra ord kopiera den naturliga processen där ånga från havet transporteras till land och kyls, varefter den kondenserar och regnar ner på land som nederbörd. Den enda skillnaden är att forskarna med hjälp av metoden kommer att kunna avgöra vart ångan leds – och därmed var den blir tillgänglig som dricksvatten.

Illustrationen visar hur man samlar upp vattenånga från havsytan och riktar ångan in till land, där en anläggning kan omvandla den till färskvatten.

© University of Illinois at Urbana-Champaign, News Bureau

Till skillnad från traditionell avsaltning av havsvatten kan metoden enkelt skalas upp, menar forskarna.

Metoden är betydligt mindre energikrävande än konventionell avsaltning och samtidigt belastas inte miljön som vid avsaltning, där det skapas en stor produktion av avloppsvatten som är fullt av salt och tungmetaller.

Studien bygger på analyser från 14 områden i världen som hotas av brist på rent dricksvatten.

Enligt forskarna kan resultaten vara särskilt viktiga för de delar av världen som drabbas av brist på dricksvatten som samtidigt ligger nära havet.