DR STEPHAN GETZIN
Cirklar i Namiböknen

Forskare löser mysteriet med mystiska cirklar i Namiböknen

Världens äldsta öken döljer en rad mystiska formationer som har plågat forskarna i ett halvt sekel. Nu har de troligtvis hittat förklaringen.

I det sydvästra hörnet av Namibia ligger Namiböknen som sträcker sig över ett cirka 50 000 kvadratkilometer stort område.

Ökenlandskapet är hem för några av jordens största sanddyner och tros vara minst 80 miljoner år gammalt. Men sandkornen döljer också en gåta som har gäckat forskare i nästan ett halvt sekel.

Cirka 80-140 kilometer från Atlantkusten finns en särskild terräng som täcks av miljontals cirklar, var och en några meter i diameter, som tillsammans bildar ett karaktäristiskt mönster.

Nu tror forskare från bland annat tyska University of Göttingen att de kan ha hittat orsaken till att cirklarna uppstår.

Olika teorier i omlopp

Cirklar i Namiböknen

Cirklarnas diameter varierar från två till tio meter och formationerna ligger cirka tio meter från varandra.

© Dr Stephan Getzin

De två tyngsta teorierna bakom formationerna har hittills varit att cirklarna antingen skapas av termiter eller att växterna organiserar sig på detta sätt för att få ut det mesta av den knappa mängden vatten i området.

Men 2016 upptäckte forskare liknande cirklar i Australien – och där fann de ingen koppling till termiter.

Gräset dog

I den nya studien gjorde två bra regnperioder det möjligt att undersöka gräset och bankarna i landskapet både före och efter nederbörd.

Undersökningar i Namiböknen

Tolv olika fuktmätare gjorde det möjligt att följa vattnets rörelse i sandlagren.

© Stephan Getzin

Med hjälp av speciella sensorer kunde forskarna mäta luftfuktigheten och därmed också skillnader i vattnets rörelse inuti och utanför cirklarna.

Resultaten visade att gräset inne i cirklarna började dö cirka tio dagar efter regn. Efter 20 dagar var det helt dött, medan gräset utanför blomstrade.

Ren överlevnad

Mätningarna ligger i linje med tidigare studier som visat att vatten rör sig snabbt och horisontellt i sanden – även över avstånd på mer än sju meter – och skapar ett slags reservoar som hjälper till att upprätthålla gräset i kanterna.

Angrepp från exempelvis larver utlöser en signal som snabbt sprids till växtens alla celler.

© Visuals Unlimited/Nature Picture Library/Simon Gilroy/uni. of WISCONSIN-MADISON

Läs också:

På så sätt blir växterna ett slags ingenjörer i sitt eget ekosystem vilket gör att de kan överleva i det torra området. Enligt forskarna är taktiken särskilt intressant i ljuset av klimatförändringarna, eftersom den kan bli ett vapen för att överleva i tilltagande torka.

VIDEO: Följ med forskarna ut i ökensanden: