ANFC
målad hornhaj

Forskare hittar märklig hajart med människoliknande tanduppsättning

Hajarten, som har hittats på hundra meters djup i norra Australien, påminner om utdöda hajar hittade i fossiler.

Det är inte varje dag man hittar en ny hajart. Och det är verkligen inte varje dag man hittar en ny hajart med en speciell uppsättning kindtänder.

Det är vad forskare från Australian National Fish Collection (ANFC), som ingår i den australiska statliga myndigheten CSIRO, har gjort.

Det de först trodde vad den redan kända zebratjurhuvudhajen (Heterodontus zebra), visade sig vara en ny art.

Den nya arten har fått namnet målad hornhaj (eng. painted hornshark, latin Heterodontus marshallae), och den har beskrivits i en forskningsartikel i tidskriften Diversity.

Den tillhör hajordningen Heterodontiformes, som kännetecknas av sin unika kroppsform och små horn som sticker ut ovanför ögonen, vilket var anledningen till att den förväxlades med en zebratjurhuvudhaj.

"Båda arterna är bleka med 22 mörkbruna band och sadlar. Men de har små skillnader i markeringarna på sina nosar och under sina gälspalter. Deras äggskal avviker också", berättar professor Will White från ANFC i ett pressmeddelande.

"Trots deras likheter i utseende är Heterodontus marshallae genetiskt närmare besläktade med Port Jackson-hajen, Heterodontus portusjacksoni.”

Men medan zebratjurhuvudhajen lever på grundare vatten i Indonesien och norr om Japan, så lever den målade hornhajen utanför nordvästra Australien i farvatten på 125 till 229 meters djup.

målad hornhaj tänder

På bilderna ser du de övre (till vänster) och nedre (till höger) tandrader på den målade hornhajen. Längst fram finns de vanliga spetsiga hajtänderna som vi känner igen från andra arter, men längst bak syns platta kindtänder, som de kan krossa skaldjur med.

© ANFC

Märklig tanduppsättning

En annan sak som den målade hornhajen har gemensam med zebratjurhuvudhajen är dock dess unika tanduppsättning.

Alla hornhajar har rader av hajliknande tänder längst fram, men rader av människoliknande kindtänder längst bak, vilket skiljer dem från andra hajar.

Det innebär att de har en stor käke i förhållande till deras kranium, vilket gör att de både kan äta blötdjur och krossa kräftdjur med kindtänderna.

Det var fångsten av en målad hornhajhane i november 2022, som forskarna undersökte i Gascoyne Marine Park i västaustralien ombord på forskningsfartyget Investigator, som slog fast att de hade hittat en ny art.

De hade redan undersökt sex honor och ett ägghölster som hade antytt att de kanske var en ny art på spåret.

Men eftersom hanar har unika fortplantningsorgan för varje art, kunde de slå fast att den målade hornhajen var en ny art efter att de hade undersökt den 53 centimeter långa hanen.

Hornhajar är av intresse för många marinbiologer, därför att de skiljer sig mycket från andra hajarter.

"Denna ordning av hajar liknar fossiler av sedan länge utdöda hajar på grund av liknande morfologi, bland annat piggar. Men vi vet nu att de inte är nära besläktade", förklarar forskaren Helen O'Neill vid ANFC i pressmeddelandet.