Shutterstock

Forskare hittar 600 miljoner år gammal tidskapsel i Himalaya

Högt uppe i Himalayas berg har forskare gjort en upptäckt, som de hoppas ska hjälpa till att förklara en avgörande händelse för livets utveckling.

För omkring 650 miljoner år sedan hamnade jorden i en global istid, då glaciärer täckte så stora delar av jordytan att vår planet mest av allt såg ut som en enda stor snöboll.

Forskare har haft svårt att förstå hur liv kunde överleva den extrema istiden och varför det kort senare skedde en explosion av komplexa livsformer till följd av en stor ökning av atmosfäriskt syre.

Men nu har de kanske hittat en liten del av förklaringen – högt upp i Himalayas berg.

Då upptäckte forskare från Indian Institute of Science och Niigata University i Japan mineralavlagringar med droppar av vatten som de tror kan vara resterna av ett urgammalt hav, som existerade för omkring 600 miljoner år sedan.

I avlagringarna hittade forskarna bland annat kalcium- och magnesiumkarbonat, och laboratorieanalyserna bekräftade att proverna faktiskt härstammade från ett urgammalt hav och inte kom från någon annan källa på jorden.

"Vi har hittat en tidskapsel till de urgamla haven", förklarar Prakash Chandra Arya, som är doktorand vid Indian Institute of Science och försteförfattare till studien som har publicerats i tidskriften Precambran Research.

Långsamt växande organismer spelade en roll

Laboratorieanalyser av avlagringarna avslöjade enligt forskarna en lång period med en låg tillförsel av kalcium aflejringerne afslørede ifølge forskerne en lang periode med en lav tilførsel af calcium til området - sandsynligvis på grund af lav tilførsel af vand og næringsstoffer fra floder.

"Under denna tidsperiod fanns det ingen rörelse i haven och därför ingen tillförsel av kalcium", förklarar Sajeev Krishnan, som är professor vid Indian Institute of Science samt en av forskarna som har medverkat i studien i ett pressmeddelande.

Forskarna tror att bristen på kalcium sannolikt även har lett till en brist på näringsämnen som kan ha befrämjat långsamt växande, fotosyntetiska cyanobakterier, som kan ha tillfört mer syre till atmosfären.