Forskare har avslöjat ett av världens djupaste slukhål under vatten

Utanför Yucatánhalvön i Mexiko har forskare upptäckt ett av världens djupaste slukhål under vatten. Nu hoppas de att slukhålet kan ge oss mer information om hur livet på jorden såg ut för tusentals år sedan.

Dykare

Slukhål under vatten är svårgenomträngliga och forskarna använde både dykare, ekolokalisering och vattenprover för att få reda på mer om det djupa schaktet under vatten. (Arkivfoto.)

© Shutterstock

I den så kallade Chetumalviken i västra Karibiska havet har forskare upptäckt ett 274 meter djupt slukhål under vattnet som täcker en yta på hela 13 330 kvadratmeter.

Slukhålet under vattnet är ett så kallat blått hål, vilket bara överträffas av ett 300 meter djupt slukhål i sydkinesiska havet, känt som Drakhålet. Därmed är det nyupptäckta hålet det näst största i sitt slag i världen.

Slukhålet under vattnet i Mexiko - nära gränsen till Belize - upptäcktes första gången år 2021. Men nu har forskare från El Colegio de la Frontera Sur publicerat sin undersökning av själva upptäckten i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Marine Science.

Blå hål är branta och djupa slukhål som finns i grunda hav med kalkbotten. Flera av dem innehåller ett rikt växt- och djurliv, exempelvis koraller, havssköldpaddor och t.o.m. också hajar.

Det relativt nyupptäckta hålet i Chetumalviken har fått namnet Taam Ja’, som betyder "djupt vatten" på Mayaspråk, och forskarna bakom undersökningen utforskade den flera hundra meter djupa avgrunden genom att dyka, ta vattenprover och använda ekolokalisering.

En av upptäckterna var att det blå hålet hade mycket branta sidor med en lutning på nästan 80 grader, och att själva mynningen ligger nästan fem meter under havsytan.

Outforskade fickor från urtiden

De karakteriska blå hålen bildas när havsvatten möter porös kalksten på havsbottnen och urholkar underjorden.

Blått hål
© © 2023 Alcérreca-Huerta, Álvarez-Legorreta, Carrillo, Flórez-Franco, Reyes-Mendoza and Sánchez-Sánchez

Slukhål under vatten är troligen rester från tidigare istider och de unika förhållanden som råder djupt nere i hålen gör att det kan finnas välbevarade fossil gömda där från urtiden.

Karta över slukhål under vatten
© © 2023 Alcérreca-Huerta, Álvarez-Legorreta, Carrillo, Flórez-Franco, Reyes-Mendoza and Sánchez-Sánchez.

Forskarna använde bland annat ekolokalisering för att kartlägga det flera hundra meter djupa slukhålet under vattnet.

Forskarna tror att många av världens blå hål bildades under tidigare istider, då upprepade översvämningar och dräneringar av kustområdena urholkade marken och bildade stora hålor som fylldes med vatten igen när den senaste istiden slutade för runt 11 000 år sedan.

Drakhålet i Sydkinesiska havet är det djupaste slukhålet under vatten (blåa hålet) i världen. I slukhålets övre regioner finns massor av maritimt liv, medan det vid bottnen är syrefattigt och tomt på liv.

Drakhålet i Sydkinesiska havet är det djupaste slukhålet under vatten (blått hål) i världen. I slukhålets övre regioner finns massor av maritimt liv, medan det vid bottnen är syrefattigt och tomt på liv.

© P. Yao et al./JGR Biogeosciences

Vår kunskap om de blå hålen är begränsad, eftersom de av naturliga skäl är svåra att utforska. Men enligt forskarna bakom undersökningen kan de ge en ögonblicksbild av hur livet på jorden såg ut för tusentals år sedan.

Vattnet i själva hålet är nämligen relativt syrefattigt och solljuset når som regel bara ned till hålets öppning. Och det skapar enligt forskarna perfekta förhållanden för att finna välbevarade fossil av utdöda arter.

År 2012 fann forskare t.ex. bakterier i ett blått hål nära Bahamas - på ett djup där inga andra livsformer existerade.