Forskare har avlat fram möss med två pappor i banbrytande experiment

En del forskare är oroade för risken med oönskade genetiska förändringar om tekniken överförs till människor.

Forskare i Japan har skapat möss med två biologiska pappor, genom att generera ägg från manliga celler.

© Shutterstock

Ett uppseendeväckande försök kan kanske bana väg för ett helt nytt kapitel i människans reproduktion.

Japanska forskare har lyckats med att avla fram möss med cellerna från två biologiska pappor.

Det är ett framsteg som på sikt kan hjälpa både ofrivilligt barnlösa samt skapa möjligheten för att samkönade par ska kunna få ett biologiskt barn tillsammans, säger forskarna.

"Det här är det första fallet med av framställning av robusta däggdjursceller från manliga celler", säger Katsuhiko Hayashi, professor vid Kyushu University i Japan, som har varit ledare för projektet, till The Guardian.

Hayashi har nyligen presenterat forskarnas resultat på ett internationellt toppmöte i London.

Studien har även skickats in till en vetenskaplig tidskrift, som väntas publicera forskarnas fynd. Men artikeln har alltså inte fackgranskats i vad som kallas en "peer-review process".

Studien grundas på ett antal invecklade steg, som har visat sig kunna omvandla en manlig hudcell, som bär på den manliga XY-kromosomkombinationen, till ett ägg med kvinnans X-kromosomer.

Det skedde efter att först ha programmerat om den manliga cellen till en stamcellsliknande tillstånd. Y-kromosomen i cellerna raderades därefter och ersätts av en X-kromosom.

Till sist odlades cellerna i laboratoriet i en miljö som designats för att imitera hur det ser ut inuti en mus äggstock. När äggen befruktades med normal sperma fick forskarna cirka 600 embryon som planterades in i surrogatmöss, vilket resulterade i att sju musungar föddes.

Forskare har tidigare lyckats med att avla fram möss som tekniskt sett hade två biologiska pappor, genom ett flertal komplicerade steg. De grundades bland annat på genteknik, genom att man förändrade mössens dna. Men de nya resultaten markerar emellertid den första gången det odlades ett livsdighligt ägg från manliga celler.

Inte enbart för homosexuella par

Enligt forskarna ska tekniken inte bara kunna gynna homosexuella par på sikt. Den ska också kunna användas till behandling av allvarliga former av infertilitet, som exempelvis kvinnor med Turners syndrom, eftersom sjukdomen leder till att den ena av deras X-kromosomer saknas helt eller delvis.

The Guardian berättade vidare att flera fackmän har ifrågasatt om man utan vidare kan översföra tekniken till mänskliga celler.

Människoceller kräver nämligen långt längre odlingsperioder för att producera ett moget ägg, vilket kan öka risken för att cellerna får oönskade genetiska förändringar, säger kritikerna.

Icke desto mindre ska de japanska forskarna nu försöka upprepa sin framgång med mänskliga celler. Det optimistiska meddelandet från frånHayashi är att det troligen kommer att bli möjligt att skapa ett livsdugligt ägg inom ett årtionde.