Shutterstock
Den mest aggressive hund

Forskare: Det här är den mest aggressiva hundrasen

Pitbulls ligger bakom flest dödliga bett på människor och kan därmed betecknas som världens farligaste hund. Den har dock egenskaper som tyder på att det kanske inte är den mest aggressiva rasen.

Hunden är känd som människans bästa vän.

Ändå är det varje år miljontals människor som blir bitna av hundar – och faktiskt upp emot 30 000 människor som avlider årligen efter att ha blivit bitna. Majoriteten dör dock på grund av rabies och det därmed bara en liten andel som dör av de skador som ett bett kan vålla.

En svensk studie av 30 europeiska länder visar dock att antalet sådana dödsfall ökar och att samma trend syns i USA.

Tittar man närmare på de dödliga attackerna, så är det särskilt en hundras som är återkommande.

Världens farligaste hund

Världens farligaste hund finns under paraplybegreppet "pitbulls", vilket täcker flera olika raser, bland annat staffordshire bull terrier och amerikansk pitbullterrier.

Enligt en amerikansk metastudie ligger nämligen pitbulls i topp när det gäller angrepp på människor med dödligt utfall. Hela 65,6 procent av alla dödliga bett i USA 2005-2017 involverar en pitbull.

Dessutom visar en annan studie att deras bett, även när de inte är livshotande, ofta resulterar i så komplexa och allvarliga skador att operationer blir nödvändiga.

Jämfört med andra raser, går pitbulls också oftare till angrepp utan föregående provokation – och det gäller både människor och andra djur.

Baserat på den amerikanska metastudien, är rottweilern den ras som dödar näst flest människor. Du ser hela listan nedan.

Verdens farligste hunde er:

  • Pitbulls
  • Rottweiler
  • Schäfer
  • Blandras
  • Amerikansk bulldog
  • Mastiff
  • Husky

Även om pitbulls är inblandade i många attacker på människor och djur, så poängterar forskare att pitbullens beteende beror troligen på deras ägares beteende.

Forskning visar nämligen att pitbull-ägare statistiskt sett oftare är inblandade i kriminella aktiviteter, alkoholmissbruk och våld än ägare av andra hundraser. Och tittar man på markörer för aggressivt beteende så får inte pitbullar högre poäng andra hundar, visar en studie från 2022.

En finsk studie av 9 000 hundar visar att den mest aggressiva hunden tillhör en långhårigare ras.

Bland dem utses rough collie som den ras som oftast uppvisar ett aggressivt beteende.

Därefter kommer miniatyrpudel, miniatyrschnauzer och schäfern. Chihuahuan, som har rykte om sig att vara aggressiv ligger aggressiv ända nere på 16:e plats och får lägre poäng än exempelvis lämgre än corgien.

Rough collie

Tidligere undersøgelser har vist, at rough collien er en frygtsom race, hvilket kan være årsagen til den aggressive adfærd.

I sin studie såg de finska forskarna också ökat aggressivt beteende hos han- och honhundar som inte levde tillsammans med andra hundar. Förstagångsägare upplevde också generellt sett att deras hundar var mer aggressiva.

Det finns 360 officiellt erkända hundraser i världen, och i den finska studien ingick 23. Därmed var många raser inte representerade, framför allt de flesta av dem som toppar listan över världens farligaste hundar.