Ankylosaurus
Ankylosaurus i plast

Forskare: Alla dinosaurier brölade inte

Fossiler från en Ankylosaurus tyder på att det förhistoriska djuret kanske har haft ett mer nyanserat sätt att uttrycka sig än genom att bara bröla.

Många av oss skulle nog försöka oss på att ryta som ett lejon om vi blev ombedda att imitera ljudet från en dinosaurie.

Men då skulle du vara fel på det om tanken var att imitera en så kallad Ankylosaurus, som tillhörde en grupp bepansrade växtätare som inte var nära besläktade med fåglar.

En studie av urgamla fossiler utförda av en grupp japanska forskare tyder nämligen på att Ankylosaurus inte bara uttryckte sig genom att bröla högljutt.

Förstenat struphuvud

Nyckeln till att kartlägga de ljud Ankylosaurus framstötte finns i ett fossil som grävdes ut i Mongoliet 2005.

Forskarna tror nämligen att det kan handla om det första fossilet av ett struphuvud från en dinosaurie, vilket framför allt är intressant därför att stämbanden sitter skyddade bakom struphuvudet.

Genom att analysera struphuvudet, som i detta fall bestod av ben, kunde forskarna jämföra dess proportioner med struphuvuden från flera fågelarter och reptiler, bland annat krokodiler, geckoödlor och sköldpaddor.

De kom bland annat fram till att den del som utgör bottnen av struphuvudet var mycket stor jämfört med andra djurs.

"Det tyder på att denna dinosaurie kunde öppna sina luftvägar så mycket att de kunde göra ljud som hördes över långa avstånd", förklarar paleontologen Junki Yoshida vid Fukushima Museum i Japan för The New York Times.

Den andra delen av fossilet var mycket avlångt i sin utformning, vilket påminner mycket om de ben som fåglar använder för att förändra luftrörets form när de sjunger eller kvittrar i olika tonlägen.

Varken brölade eller pep

Genom att jämföra dessa struphuvuden och lyssna på hur reptiler som krokodiler låter, har forskarna kunnat precisera sitt förslag om hur Ankylosaurus har låtit.

"Ljuden ligger inom det spektrum av ljud som vi hade förväntat oss", berättar paleontologen Victoria Arbour vid Royal BC Museum i Kanada.

Enligt Arbour, som inte deltog i studien, har man hittills utgått ifrån att dinosaurier har uttryckt sig med hjälp av djupt morrande och väsningar.

"Vi känner oss ganska säkra på att dinosaurieljud har påmint om dem vi känner igen från krokodiler. Men vi vet också att fåglar kan modifiera det ljud de släpper ut ur strupen på ett mer nyanserat sätt", säger hon och fortsätter:

"Det handlar knappast om någon lärksång, men studien visar att Ankylosaurus kanske har haft ett mer nyanserat språk än vi hittills har antagit."

Junki Yoshida framhåller också att det ännu inte är möjligt att slå fast dinosauriernas specifika ljud, men att Ankylosaurus mycket väl kan ha uttryckt sig med kvittrande och kurrande ljud.