James Gathany, CDC/Wikimedia Commons
tigermygga

Farlig mygga sprider sig i Europa

EU:s organ för infektionskontroll varnar för farliga myggor som sprider sig över stora delar av Europa – och som även rör sig norrut. Med sig har den en rad sjukdomar, som zikavirus.

Sommaren är vanligtvis förknippad med långa kvällar på terrassen och öppna fönster när du ska sova. Men den hänger också ihop med låga surranden intill ditt öra och mystiska kliande röda prickar på armar och ben.

I Nordeuropa kan husmyggan vara en irriterande sommarplåga och även om myggstick kan vara obehagliga är de lyckligtvis inte förenade med hälsofara.

Så är det inte i många sydamerikanska och asiatiska länder, där stickmyggor kan vara bärare av virus som kan medföra sjukdomar. Och sprids detta hot även till flera delar av Europa.

Detta rapporterar EU:s centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), som tidigare under sommaren varnade för myggburna virus i flera europeiska länder.

Kan bära mer än tjugo olika sjukdomar

Det handlar närmare bestämt om den så kallade asiatiska tigermyggan (Aedes albopictus), som är lika stor som den vanliga husmyggan, men som kännetecknas av dess vita ränder på kroppen.

Spridningen beror på klimatförändringarna i Europa, som medför längre och varmare somrar, mer extremt väder, fler värmeböljor och kortare och varmare vintrar, vilket skapar en idealisk miljö för tigermyggan.

Till skillnad från våra husmyggor, som är mest aktiva på kvällar och nätter, så sticker tigermyggan även på dagen. Och med sig kan den bära tropiska sjukdomar som zikafeber, denguefeber, chikungunyavirus och västnilenvirus.

Sammanlagt kan tigermyggan vara bärare av mer än tjugo olika sjukdomar och flera av dem kan vara livsfarliga, skriver ECDC.

tigermygga europa karta

Kartan visar tigermyggans spridning den 30 maj 2023. De röda områdena är de där myggan har etablerat sig, medan de områden där myggan har introducerats markeras med gult. De gröna områdena är platser där myggan inte finns. ECDC poängterar dock att detta bara är en ögonblicksbild och att myggan har observerats i flera av länderna inom de gröna områdena.

© ECDC

Det är inte en nyhet att tigermyggan har bosatt sig i Europa. År 2013 hade den etablerat sig i åtta länder och 114 regioner. Siffror för 2023 visar att den nu har etablerat sig i 13 europeiska länder och 337 regioner.

Även om länder som Italien och Grekland är värst drabbade, så har myggan spridits till flera delar av Frankrike och södra Tyskland.

Tigermyggor har även observerats ända uppe i Norge, även om de inte har etablerat sig där. Det visar dock att myggan sakta med säkert rör sig norrut, enligt ECDC.

ECDC varnar också för att myggarten Aedes aegypti, som också är sjukdomsbärare, sedan 2022 har etablerat sig på Cypern och kan fortsätta att sprida sig till andra europeiska länder.

ECDC råder dig att använda täckande kläder och myggsprej eller liknande samt myggnät om du reser i områden där du riskerar att stickas av tigermyggor. Får du feber eller andra symtom bör du omedelbart kontakta läkare, understryker centret för infektionskontroll.