Christian McCall
t.dimitrii-leddjur

Enorma leddjur dominerade haven för 470 miljoner år sedan

Nytt fossilparadis i Marocko avslöjar upp till två meter långa exemplar av släktingar till våra dagars insekter och kräftdjur.

För nästan 500 miljoner år sedan härjade enorma kräftliknande varelser på upp till två meter i haven här på jorden. Det visar utgrävningar från nytt fossilparadis i Marocko.

Fynd visar att dessa bjässar har varit vanligt förekommande i det som kallas den tidiga ordoviciska eran – närmare bestämt tidsåldern Flo för 470 miljoner år sedan.

Den nya fossila skattkammaren är en del av den kända Fezouata-skiffern, som har utsetts till en av de hundra viktigaste geologiska platserna på jorden tack vare mängden av unika fossiler.

Mer exakt har de nya fossilerna hittats i området Taichoute i Marocko nära den algeriska gränsen, som ligger drygt 80 kilometer nordöst om andra kända avlagringar i Fezouata-skiffern.

Fezouata-skiffer marocko

Bild av den nyupptäckta fossila skattkammaren Fezouata-skiffern i Taichoute-området i Marocko.

© Bertrand Lefebvre

En internationell forskargrupp från England, Schweiz och Kina har publicerat sina upptäckter i tidskriften Scientific Reports.

Fossil skattkammare

Genom att hålla upp många av de nya fynden mot andra fossiler i Fezouata-skiffern kunde forskarna konstatera att enorma leddjur har varit mer utbredda än man tidigare har trott.

Nästan hälften av de nya fossilerna är så kallade euartropoder, som är leddjur med ledade lemmar och härdade, men flexibla exoskelett, vilket placerar dem i samma familj som vår tids kräftdjur, spindlar och dubbelfotingar.

leddjur-mask

Fossiler från Fezouata-skiffern. Till vänster ett icke-mineraliserat leddjur (Marrellomorpha) och till höger en palaeoscolecid mask.

© Emmanuel Martin

Det har gjorts många fler fynd i Fezouata-skiffern än vid andra utgrävningar.

Kort senare upptäckte forskarna även en stor andel graptoliter, som är utdöda, planktonliknande varelser.

De enorma leddjuren har simmat runt fritt i havet och deras storlek indikerar att de stortrivdes.

leddjur-fossil

Stora fossilfragment av fritt simmande leddjur från Fezouata-skiffern.

© Bertrand Lefebvre

I dag är Taichoute-området en öken, men för 470 miljoner år sedan var det täckt av ett hav. Jätteleddjuren som levde i de lägre vattenområdena har haft en viktig roll i havets lokala ekosystem.

På samma sätt som valar i dag sjunker till botten i havet när de dör och bildar helt nya ekosystem för kräftdjur och småfiskar, så finns det tecken på att detsamma har varit fallet med de gigantiska leddjuren.

stanleycaris fossil kambrium hjärna nervsystem

Rekonstruktion av ett par Stanleycaris hirpex. Den översta är genomskinlig för att visa inre organ som hjärna och nervsystem. Nervsystemet återges i beige och matsmältningssystemet är mörkrött. Nedanför har djuret återgetts som det antas ha sett ut.

© Sabrina Cappelli/Royal Ontario Museum

Läs också:

Tillsammans med euartropod-fynden hittade forskarna nämligen även så kallade brachiopoder – även kallade armfotingar, som är ryggradslösa djur – som har levt av de döda jättarna.

En annan aspekt som gör den nya fossilplatsen intressant är att många fossiler är bevarade i tre dimensioner, i stället för att ha tryckts ut och plattats till. Det gör det möjligt för forskarna att undersöka de inre organen.

Forskarna förväntar sig att hitta många fler nya och unika fynd.