Efter djurförsök: Oro för hur mikroplast kan påverka människor

I flera studier kommer forskare med förslag om hur mikroplast hamnar i våra kroppar och vad det gör med oss.

Mikroplast hamnar även i dricksvattnet

Partiklar av mikroplast hamnar både i vårt dricksvatten och matvaror. Partiklarna är så små att vi inte kan se dem med blotta ögat.

© Shutterstock

Mikroplast finns överallt. Från toppen av Mount Everest till bottnen av Marianergraven, ocg utvecklingen ser ut att bara gå i en riktning för de små plastbitarna, som bara är fem millimeter långa – nämligen den i fel riktning.

Och det går inte bara ut över klimatet och djurlivet. Det går även ut över oss, visar en nederländsk studie.

"Det handlar om det största "oljeutsläppet" någonsin. Nästan all plast har uppkommit med hjälp av fossila bränslen och mikroplast finns överallt – även i våra kroppar", säger grundaren av organisationen Plastic Soup Foundation i Amsterdam, Maria Westerbos til Science News.

Den rapporten bekräftas i flera tidigare studier, som bland annat pekar på att det har hittats mikroplastpartilkar i lungorna, i ammande mammors bröstmjölk och i vårt blod.

"Vi har gått från att förvänta oss att plastpartiklar ska kunna absorberas och finnas i våra blodomlopp till att veta att det faktiskt är så det ligger till", säger Heather Leslie, som forskar i mikroplast vid Maines univetsitet i USA.

Fri bana till blodet

I den nederländska studien samlade forskarna in blodprover från 22 deltagare. Resultaten visade att mikroplastpartiklar kunde spåras i 17 av deltagarnas blodprover.

Plasttypen som sökte sig in till blodbanorna varierade från person till person. Men även koncentrationen av de mikroskopiska plastpartiklarna varierade.

Och det är ingenting som förvånar Leslie, som bland annat pekar ut kläder, kosmetika, elektronik, däck och förpackningar som typiska produkter som genererar mikroplast i stor skala.

"Det fanns cirka 3 000 olika plastmaterial när jag började forska i mikroplast för mer än ett årtionde sedan. Nu finns det mer än 9 600 sorter", berättar hon.

Det är framför allt via mat- och luftvägar som partiklarna av mikroplast söker sig in i människokroppen, men exakt hur de påverkar människokroppen är fortfarande oklart.

Studier med möss har dock visat att exponering för mikroplast kan störa tarmsystem, leda till inflammationstillstånd, försämrad spermakvalitet och testosteronnivå samt påverka inlärnings- och minnesförmågan negativt.

Men även luftvägarna är i farozonen säger immunologen Barbro Melgert vid University of Groningen.

"Mikroplast kan jämföras med en sorts luftförorening. Vi vet att luftförorenande partiklar har en tendens att irritera våra lungor och det gäller sannolikt även mikroplast."