Shutterstock

Det regnar mikroplast

Över 1000 ton mikroskopiska plastpartiklar regnar varje år ned över skyddade naturområden bara i västra USA. Det bekymrar forskare att mikroplasten nu finns i atmosfären.

Varje år regnar det ned 1000 ton mikroplast över västra USA:s skyddade naturområden, där det lagras och förflyttar sig vidare ut i naturliga ekosystem. Det visar ny forskning från Utah State University.

Mikroplast är plastpartiklar, som mäter mindre än fem millimeter. De kommer för det mesta från textilier, kläder, färg eller från större plastbitar som brutits ned i naturen.

Forskarna bakom undersökningen, som har publicerats i tidskriften Science, samlade under mer än 14 månader in prover från elva nationalparker och naturområden, varpå de med hjälp av mikroskop kunde identifiera avlagrade materialen.

98 procent av det testade materialet innehöll mikroplast, och totalt utgjorde mikroplast 4 procent av de analyserade materialen. Varav omkring 30 procent var starkt färgade plastpärlor, som sannolikt kommer från industriell färg och beläggning.

Baserat på sina mätningar kunde forskarna uppskatta att omkring 1000 ton mikroplast årligen avlagras från atmosfären i västra USA:s naturområden.

Motsvarar 79 dubbeldäckbussar

Det är en avsevärd mängd.

För att sätta skalan i perspektiv, så motsvarar 1000 ton mikroplast till mellan 123 och 300 miljoner plastflaskor och väger detsamma som 79 dubbeldäckbussar.

Stora koncentrationer av mikroplast har tidigare uppmätts i havet, luften, vanligt bordssalt, damm, kranvatten och till och med i vatten på flaska.

I en studie från 2018 uppmätte forskare, att 90 procent av allt flaskvatten innehåller mikroplast med mer än 300 mikroplastpartiklar per liter flaskvatten.

Hittills har det varit oklart hur mycket mikroplast det faktiskt finns i atmosfären, och det bekymrar forskarna att så mycket mikroplast avlagras från luften i de annars orörda naturområdena.

Varje år produceras 400 miljoner ton plast världen över och en stor del av detta hamnar i naturen. Konsekvensen blir att vi under kommande årtionden med stor sannolikhet kommer att se ännu mer mikroplastförorening i naturen.

Det är fortfarande oklart vilken effekt mikroplast har på människokroppen. Men forskning pekar på att partiklarna kan ansamlas i organisk vävnad hos djur.

Problemet är att detsamma gäller för människor, som kan skadas långsiktigt av de giftiga ämnen som mikroplastpartiklar ofta innehåller.