Bi smaskar i sig pollen

Bikupans samarbete berikar beståndet

De kyler ned boet med vattendroppar, för med sig berg av pollen och bekämpar getingar med hjälp av värme. Bins kupor är en studie i uthållighet och samarbete.

De kyler ned boet med vattendroppar, för med sig berg av pollen och bekämpar getingar med hjälp av värme. Bins kupor är en studie i uthållighet och samarbete.

Ingo Arndt/Nature Picture Library