Ingo Arndt/Nature Picture Library
Bi smaskar i sig pollen

Bikupans samarbete berikar beståndet

De kyler ned boet med vattendroppar, för med sig berg av pollen och bekämpar getingar med hjälp av värme. Bins kupor är en studie i uthållighet och samarbete.

Bin täcker för ingången

När bin väl har hittat ett bo bildar en svärm av arbetsbin ett långsträckt överdrag framför ingången. Klungan av bin bildar ett skydd mot värme från utsidan. På så sätt förblir temperaturen i boet tillräckligt låg för att skydda honungen och kolonin.

Ingo Arndt/Nature Picture Library

Pollen fäster vid kroppen som cykelväskor

Bin lever av nektar, men pollen är livsviktig mat för larverna. Pollenet fäster sig vid binas päls när bina besöker blommorna och sätter sig som små cykelväskor längs bakbenen på bina. Färgen avslöjar vilka blommor biet har besökt.

Ingo Arndt/Nature Picture Library

Glödhet gruppkram dödar bålgeting

När en fiende som exempelvis en stor bålgeting tar sig in i boet attackerar bina genom att höja sin kroppsvärme till strax under gränsen för vad de själva tål. Sedan omringar de bålgetingen, vilket leder till att den dör av värmeslag.

Ingo Arndt/Nature Picture Library

Arbetsbin svettar vax från baksidan av kroppen

Unga bin svettas vax från körtlar på bakkroppens undersida och använder det för att bygga sexkantiga celler i boet. Bin tuggar vaxet på egen hand - eller får hjälp av ett grannbi - tills vaxet får en lerliknande konsistens och är lätt att forma.

Ingo Arndt/Nature Picture Library

En grupp bin suger i sig vatten för att hålla boet nedkylt

Arbetsbin har olika roller. Vissa städar, andra bygger eller tar hand om yngel, några hämtar honung och en del fungerar som spejare. Här skaffar en grupp vattenhämtare vatten innan de flyger tillbaka till boet för att skapa luftkonditionering genom att stryka vattendroppar på vaxkakorna med larver.

Ingo Arndt/Nature Picture Library

Honung får bin att tigga

Bin registrerar viktig information genom ögon, antenner samt ett stort antal sensorer. Vanligtvis hämtar arbetsbin honung till andra bin i boet, som därefter placerar den i cellerna, men här ber ett – eventuellt utmattat – bi ett annat bi om honung.

Ingo Arndt/Nature Picture Library

Bin bildar långa girlanger

När bin undersöker en ny koloni eller reparerar en gammal bildar de en girlang med hjälp av benen. Forskare vet ännu inte varför. Kanske skapar de en hängande byggnadsställning för att underlätta arbetet eller så kanske de använder formationen för att mäta avståndet.

Ingo Arndt/Nature Picture Library

Arbetare står på huvudet för att inspektera celler

En del av arbetarbinas uppgifter innebär att se till att cellerna är städade innan användning och att hämta näringsämnen till celler med nya larver. Till en början får larverna så kallad drottninggelé (ett proteinfyllt sekret), därefter en blandning av nektar och pollen.

Ingo Arndt/Nature Picture Library

Arbetsbin bygger bikupa i trädstammar

Efter att ha sökt upp en lämplig ny plats för kolonin börjar arbetsbina omedelbart att bygga bikupan. Det stora antalet hexagoner är det mest effektiva sättet att använda både utrymme och vax. Här har bina arbetat i ungefär fyra veckor.

Ingo Arndt/Nature Picture Library