Vilket berg är det farligaste att bestiga?

Varje år dör människor på Mount Everest. Är det berget det farligaste, eller är andra ännu mer riskfyllda?

Mount Everest på eftermiddagen
© Shutterstock

Det berg som har kostat flest människoliv under årens lopp är det 4810 meter höga Mont Blanc på gränsen mellan Frankrike och Italien. Sedan Mont Blanc bestegs första gången 1786, har mer än 2000 personer omkommit på väg upp eller ned. Den höga förlustsiffran beror på att berget är lättillgängligt, och att oerhört många under årens lopp har försökt nå Västeuropas högsta topp – ofta utan att vara tillräckligt förberedda. Om man istället ser på antalet dödsoffer i förhållande till antal bestigningar, framträder en helt annan bild. Bland jordens toppar över 8000 meters höjd är det ingen tvekan om att Annapurna i Nepal är den farligaste. Medan det 8091 meter höga berget har bestigits 130 gånger, har 53 omkommit i försöket att nå toppen. Det ger en dödsfrekvens på över 40 procent. Även om Annapurna bestegs redan 1950 som det första berget över 8000 meter, är det förrädiskt på grund av de branta sidorna och de oförutsägbara klimatförhållandena. Tekniskt är Mount Everest något lättare, och dess dödsfrekvens är under tio procent. Även många berg under 8000 meter är riskabla. Ett av de mest ökända är det 7134 meter höga Pik Lenin, som är relativt lättillgängligt och billigt att bestiga. Det lockar många, som saknar tillräckligt med erfarenhet. Den värsta olyckan inträffade den 13 juli 1990, då 43 bergsbestigare omkom i en lavin.