Varför liggerde högsta bergen alla i Himalaya?

Himalayabergen har uppstått för att den indiska kontinentalplattan har rört sig norrut under de senaste 70–80 miljoner åren. För omkring 50 miljoner år sedan stötte den in i den eurasiska kontinentalplattan, och därmed sköts bergen upp på samma sätt som om man tar två plattor lera och pressar dem mot varandra på en bordsskiva. Himalaya är i geologiskt avseende mycket ung, då bergskedjan fortfarande är under bildning. Det är en av anledningarna till att bergen är så höga. Samtliga berg på över 7000 meter finns i det område där de båda kontinentalplattorna stöter samman.

Himalayabergen har uppstått för att den indiska kontinentalplattan har rört sig norrut under de senaste 70–80 miljoner åren. För omkring 50 miljoner år sedan stötte den in i den eurasiska kontinentalplattan, och därmed sköts bergen upp på samma sätt som om man tar två plattor lera och pressar dem mot varandra på en bordsskiva. Himalaya är i geologiskt avseende mycket ung, då bergskedjan fortfarande är under bildning. Det är en av anledningarna till att bergen är så höga. Samtliga berg på över 7000 meter finns i det område där de båda kontinentalplattorna stöter samman. I dag fortsätter den indiska plattan att röra sig norrut med cirka fem centimeter om året, och bergen i Himalaya växer fortfarande. Geologerna anser att Indiens fortsatta rörelse och kollision med den eurasiska kontinentalplattan får Himalaya att höja sig fem millimeter årligen. Den naturliga nedslitning som beror på väder och vind nöter bort mellan två och tre millimeter av bergskedjan varje år. Nettoresultatet är att bergskedjan fortsätter att växa sig allt högre. Andra höga bergskedjor, som de sydamerikanska Anderna och Alperna i Europa, är också förhållandevis unga, och de har inte slitits ned i samma omfattning som de mycket gamla bergskedjorna, till exempel Appalacherna i Nordamerika. Här har erosion under många miljoner år varit en bidragande orsak till att höjden på bergen är betydligt blygsammare än i Himalaya.