Varför är en del bergstoppar platta?

Alla berg är inte spetsiga. Mount Roraima är ett så kallat platåberg, som är helt platt på toppen, eftersom det en gång i tiden var en landyta.

Mount Roraimas flacka bergstopp

Mount Roraimas topp är platt eftersom den består av resterna av en landyta som avlägsnades av geologiska krafter för 180 miljoner år sedan.

© GETTY IMAGES / Robert Harding

Mount Roraima i Venezuela är ett av de mest berömda exemplen på det som geologerna kallar platåberg med platt topp och lodräta sidor.

På det lokala språket kallas bergtypen ”tepui”, gudarnas hus, och Mount Roraima är långtifrån det enda.

Roraima och övriga platåberg i regionen är erosionsrester, vilket innebär att de reser sig upp över landskapet eftersom materialet runt dem har eroderats bort.

400 meters lodrätt fall på alla sidor

Roraima är det största i sitt slag i Sydamerika med en topp som täcker en yta av 31 kvadratkilometer och ett lodrätt fall på 400 meter på samtliga sidor.

Bergets topp reser sig totalt 2800 meter över havsytan.

© Shutterstock

Toppen är platt eftersom den består av tidigare landyta som sköts upp när Sydamerika bröt sig loss från den afrikanska kontinenten för cirka 180 miljoner år sedan.

Berget är en stor turistattraktion. Trots att de branta sidorna gör en stor del av berget oframkomligt kan man gå upp till toppen via en naturlig ramp.