Kan berg skjuta upp på ett ögonblick?

Jag har läst att berg bildas och växer några centimeter om året, när två kontinentalplattor kolliderar, men kan berg även skjuta upp på mycket kort tid?

Etna

De flesta berg har bildats genom en kollision mellan två av jordens så kallade tektoniska plattor. Har båda plattorna en kontinent överst, pressas de upp till långa bergskedjor, då kontinenterna är för lätta för att sjunka ned i den djupare och tyngre delen av jorden.

Det sker bland annat i Himalaya, världens högsta bergskedja, där den indiska subkontinenten de senaste 50 miljoner åren har skjutit sig in i den eurasiska kontinenten. Sådana berg bildas mycket långsamt. Då Himalayas fart var som högst, växte bergskedjan troligen bara en och en halv centimeter om året.

Berg kan också bildas vid vulkanutbrott. Vulkaner finns antingen där en kontinentalplatta dyker ned under en annan, vilket till exempel sker på flera håll runt Stillahavsplattan, eller vid så kallade hetfläckar (hotspots) mitt på plattorna, till exempel Hawaii-ögruppen. I samband med vulkanutbrott kan berg bildas på dagar eller månader.

Dessa berg är dock betydligt mindre än Himalaya. Att vissa vulkaner ändå är ganska höga, som i Anderna, där de når över 6000 meter, beror på att de bildats av upprepade utbrott under lång tid.