Vintertid

Vintertid: Därför ställer vi om klockorna

Vintern närmar sig med stormsteg och förutom mörker och kyla innebär det att vi ska ställa tillbaka våra klockor en timme – nu går vi nämligen över från sommartid till vintertid.

När går vi över till vintertid?

Vintertid - eller normaltid - 2019 inleds officiellt söndagen den 27 oktober kl. 03.00, då vi ställer tillbaka klockan en timme.

1996 införde Europeiska kommissionen en gemensam standard för alla EU-länder. Efter Europeiska kommissionens regler ska alla medlemsländer ställa om till sommartid och vintertid samtidigt – sista helgen i mars respektive sista helgen i oktober.

I mars 2019 röstade många i Europaparlamentet dock för att avskaffa den europeiska sommartiden.

Europaparlamentet önskar att det ska vara upp till varje land att avgöra huruvida sommartiden ska avskaffas – men förslaget måste dock först antas av EU-länderna i ministerrådet innan det kan träda i kraft. Just nu är det mycket osäkert om det kommer att ske.

Ministerrådet medelade i juni 2019 att man ännu inte kunnat enas i frågan.

Dags för vintertid

Sommartid infördes så sent som 1980 i Sverige och en del andra europeiska länder. Därför är vintertid egentligen normaltid.

Från början infördes sommartid för att spara ström eftersom den nya tiden gav fler ljusa dagstimmar när människor var vakna.

Vintertid förekommer främst i Väst

Nästan hela Europa och Nordamerika byter mellan sommartid och vintertid.

Men det finns länder i andra världsdelar också som byter tid.

Cirka 70 länder i världen har sommartid och vintertid. Det är dock inte alla som följer samma datum som EU.

Länder med vintertid

Byte mellan sommartid och vintertid sker på många ställen i världen.

© Wikipedia

På den här kartan kan du se vilka länder som ställer om klockorna – klicka på kartan för att se den i ett större format.

  • Blått: Sommar på den norra hemisfären.

  • Orange: Sommar på den södra hemisfären.

  • Mörkgrått: Har aldrig bytt mellan sommar- och vintertid.

  • Ljusgrått: Har tidigare bytt mellan sommar- och vintertid.

Bör vi fortsätta med att växla till sommartid eller behålla normaltid hela tiden?

Det är en fråga som rymmer många åsikter och motstridiga argument. Ekonomisk sett finns det länder som vinner på att växla till sommartid. Till och med riktigt mycket.

Den italienska eloperatören Terna rapporterade 2016 att den årliga energibesparingen som Italien erhöll på grund av sommartid uppgick till cirka 580 GWh (~0,2 procent av den årliga elförbrukningen), vilket innebar en årlig besparing på cirka 94,5 miljoner euro. Det framgår av en rapport från Europakommissionen, 2018.

Ett liknande exempel går att hitta i Spanien. Här rapporterade en underavdelning till energidepartementet - Institute of Diversification and Energy Savings - att besparingen till följd av sommartiden under 2015 uppgick till fem procent av den totala elförbrukningen för belysning. Det innebär en besparing på 300 miljoner euro per år.

Den vetenskapliga sidan av saken

Vissa forskare anser att sommartid kan ha en gynnsam effekt för barn och vuxna eftersom vi är hemma “tidigare” och därför får “mer” ljus än vi brukar.

Studierna vilar dock på bräcklig grund, och forskarna har endast funnit små positiva effekter bland européer och australiensare – samtidigt som sommartid visade sig ha direkt negativa konsekvenser på människor i USA och Brasilien.

Större delen av forskningen visar att det inte är gynnsamt att växla till sommartid. Förändringen i "tid" förvirrar människans biologiska klocka och symptomen påminner om dem som uppkommer hos patienter som arbetar olika tider på dygnet under en och samma arbetsvecka.

Vissa av de negativa konsekvenserna med att växla till sommartid – och detta är långt ifrån alla – är enligt flera forskare att: Människor – främst unga – blir trötta och loja under dagen. Många hamnar fel eller måste åka till akuten. En del får hjärtstillestånd eller stroke, och kvinnor som har befruktats på konstgjord väg löper större risk att förlora sitt barn.

Vetenskapen är tydlig med sitt svar: Vi bör behålla normaltid (eller vintertid, om man så vill).

När är det vintertid?

Då infaller vintertid de kommande åren:

  • 2019 - Natten mellan lördagen den 26 oktober och söndagen den 27 oktober

  • 2020 - Natten mellan lördagen den 24 oktober och söndagen den 25 oktober

  • 2021 - Natten mellan lördagen den 30 oktober och söndagen den 31 oktober

  • 2022 - Natten mellan lördagen den 29 oktober och söndagen den 30 oktober

Läs också:

Årstider

Stem: Ska vi avskaffa sommartiden?

3 minuter
Årstider - varför har vi årstider?
Årstider

Därför har vi årstider

4 minuter
Höstdagjämning
Årstider

Höstdagjämning betyder farväl till sommaren

5 minuter

Logga in

Fel: Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
VisaDölj

Redan prenumerant? Prenumererar du redan på tidningen? Klicka här

Ny användare? Få åtkomst nu!