Varför är januari så kall?

Jag undrar varför det alltid är mycket kallare i januari och februari än i december, när den kortaste dagen ändå är den 21 december.

© Shutterstock

Norra halvklotet tar mycket riktigt emot minst energi från solen den 21 december, eftersom det är årets kortaste dag. Man skulle därför kunna tro att december var årets kallaste månad.

Att januari och februari är ännu kallare beror dock på att jorden på våra breddgrader fortfarande avger mer energi än den tar emot från solen under denna period.

Man kan alltså säga att kylan långsamt byggs upp under vintern. En bidragande orsak till att julmånaden är varmare än årets första båda månader är att haven kyls av förhållandevis långsamt.

Sålunda når de sin minimitemperatur först omkring en och en halv månad efter årets kortaste dag.

Haven fungerar som en reservoar, där en del av värmen från sommaren lagras, och därför ger de ett förhållandevis milt klimat i början av vintern.

Eftersom större delen av Skandinavien ligger nära havet, är effekten extra uttalad här till skillnad från i exempelvis det inre av Sibirien, där vinterns kallaste tidpunkt vanligtvis inträffar något tidigare.

Samma process med motsatta förtecken gör sig för övrigt gällande på sommaren.

Då är juli och augusti vanligtvis varmare än juni, som annars bjuder på årets längsta dag. Temperaturen i haven når sitt maximum först omkring den 1 augusti.

FÖRSTÅ NATURENS VÅLDSAMMA KRAFTER med en prenumeration på Illustrerad Vetenskap