Är trädgränsen densamma överallt i världen?

Träd kan inte växa över en viss höjd, men gäller samma höjd över hela världen?

Gränsen för hur högt över havet träd kan växa styrs av ett antal olika lokala geologiska och meteorologiska faktorer.

© SHUTTERSTOCK

Trädgränsen ligger där livsbetingelserna blir så svåra att träd inte längre kan växa. Trädgränsen varierar mycket från plats till plats, eftersom det runtom i världen råder vitt skilda förhållanden som definierar den.

På vissa ställen är det exempelvis temperaturen som spelar in, på andra är det nederbördsmängden eller solskenstimmarna som påverkar var trädgränsen går.

Även vind kan vara en faktor, nämligen i de fall då det blåser så mycket att trädens blad eller barr tar skada.

Trädgränsen beror på klimatet

Därför är det också omöjligt att slå fast på vilken höjd trädgränsen går, eftersom den exempelvis högt uppe i norr mycket väl kan ligga på omkring noll meter över havet.

Det finns det också en så kallad arktisk trädgräns, där det är det nordliga landskapets generellt svåra väderförhållanden som sätter stopp för träden. Således är trädgränsen klimatberoende, den bestäms inte av höjden över havet.

Bolivia har den högsta trädgränsen på 5200 meters höjd.