Gränsen för hur högt över havet träd kan växa styrs av ett antal olika lokala geologiska och meteorologiska faktorer.

© SHUTTERSTOCK

Är trädgränsen densamma överallt i världen?

Träd kan inte växa över en viss höjd, men gäller samma höjd över hela världen?

29 maj 2018 av Redaktionen

Trädgränsen ligger där livsbetingelserna blir så svåra att träd inte längre kan växa. Trädgränsen varierar mycket från plats till plats, eftersom det runtom i världen råder vitt skilda förhållanden som definierar den.

På vissa ställen är det exempelvis temperaturen som spelar in, på andra är det nederbördsmängden eller solskenstimmarna som påverkar var trädgränsen går.

Även vind kan vara en faktor, nämligen i de fall då det blåser så mycket att trädens blad eller barr tar skada.

Trädgränsen beror på klimatet

Därför är det också omöjligt att slå fast på vilken höjd trädgränsen går, eftersom den exempelvis högt uppe i norr mycket väl kan ligga på omkring noll meter över havet. 

Det finns det också en så kallad arktisk trädgräns, där det är det nordliga landskapets generellt svåra väderförhållanden som sätter stopp för träden. Således är trädgränsen klimatberoende, den bestäms inte av höjden över havet. 

Bolivia har den högsta trädgränsen på 5200 meters höjd.

Svämmar din hjärna också över av funderingar om världen? Vetenskapen svarar på stora och små frågor i varje nummer av Illustrerad Vetenskap! 

TRÄDGRÄNS BESTÄMS AV KLIMATVILLKOR

Trädgränsen styrs av ekosystem och lokal geologi.

  • Den alpina trädgränsen går vid en viss höjd, där klimatet blir för kallt för att träden ska växa.

  • Kustträdgränsen går på grund av hård vind ofta lägre än den alpina trädgränsen.

  • Ökenträdgränsen går i torra områden vid foten av ett berg, där låg luftfuktighet omöjliggör växtlighet.

  • Den arktiska trädgränsen styrs av det kalla klimatet och kan gå vid noll meter över havet.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: