Kvalster i ögonbryn

Sju parasiter som lever i din kropp

LISTAN: Kvalster har byggt bo i ditt ansikte samtidigt som maskar har fest i dina tarmar. Via sår, insektsbett och diverse kroppsöppningar intar en mängd mikroskopiska parasiter din kropp och lever av blod, döda hudceller och till och med din hjärna.

1. Hjärnätande amöba lurar i badvattnet

Hjärnamöban lever i varmt färskvatten och tränger via näsans luktnerver in i hjärnan, där den gör irreparabel skada.

Naegleria fowleri – även kallad hjärnätande amöba – är en av de mest fruktade parasiterna i västvärlden.

Både barn och vuxna, som intet ont anande har plaskat i färskvattensjöar, har blivit offer för den skoningslösa parasiten, som via din näsa invaderar hjärnan och ger upphov till obotlig hjärninflammation med dödlig utgång inom loppet av ett par dagar.

Den hjärnätande amöban är relativt vanlig och trivs speciellt i varmare färskvatten och i varma källor, där de tål temperaturer på upp till 50–60°C i flera timmar. Vid kallare temperaturer förblir de cyststadiet, som tål mer kyla.

2. Ett enormt antal kvalster har intagit din ansiktshud

Larver i ögonbryn och ögonfransar

Hårsäckarna i ögonbryn och -fransar vimlar av kvalsterlarver (blå).

© Science Photo Library

De är mikroskopiska, har åtta ben och spindlar och fästingar som närmaste släktingar. Demodex folliculorum – även kallad ansiktskvalster – har framgångsrikt bosatt sig i ditt, mitt och din grannes ansikte.

Ansiktskvalstren är oftast inte ett allvarligt problem. De finns i ansiktshudens porer och hårsäckar, där de troligtvis lever av döda hudceller eller talg från hudens körtlar.

Men kvalstren har ingen ändtarm och kan därför inte frigöra avfallsämnen under sin livstid.

När kvalstren dör och deras kroppar sönderfaller, sprids ansamlade avfallsämnen samtidigt över huden och med dem en massa bakterier och bakteriella giftämnen. Det kan leda till allvarlig hudirritation och inflammation – speciellt hos personer med ett svagt immunförsvar.

Kvalster - utslag i huden

Kvalstren har ingen analöppning, så när de dör sprids ett helt livs ansamlade avfallsämnen och bakterier över huden. Hos en del personer leder det till allvarliga hudirritationer och inflammerade utslag.

© Science Photo Library

3. Se upp med kontaktlinserna

Parasit i ögat

Ögonamöban tränger in i ögat via repor i hornhinnan och ger hornhinneinflammation, som kan sluta i blindhet.

© J. Lorenzo-Morales et al./EDP Science

Achantamöba-infektion beror på den encelliga parasiten Acanthamoeba keratitis. Parasiten förekommer vanligtvis i vatten och mark och dessutom i kyl-, ventilations- och luftkonditioneringssystem.

Trots att ögonamöban är vanligt förekommande i naturen – även i Skandinavien – händer lyckligtvis sällan att den lyckas infektera sitt offer.

Det är speciellt kontaktlinsanvändare som ska vara på sin vakt mot den lilla snyltaren. Den kan nämligen förorsaka hornhinneinflammation om den får tillfälle att smitta via skadad hud eller hornhinna. Är hornhinnan helt intakt kan parasiten inte tränga in.

Infektion med ögonamöban gör ont och kommer att leda till tårögdhet, ljuskänslighet och nedsatt syn. I värsta fall kan infektionen sluta med blindhet eller en hornhinnetransplantation.

4. Blodsugare hakar sig fast i din tunntarm

Hakmaskens ingång till kroppen går via huden på benen och under fötterna. När parasiten väl är inne kryper den in i tunntarmen.

Hakmaskarna ger årligen upphov till inte mindre n 600 miljoner infektioner världen över – speciellt i tropiska och subtropiska områden.

Reser du i den delen av världen bör du därför undvika att gå barfota i områden som kan vara förorenade med människoavföring – till exempel primitiva toaletter. Parasiten smittar nämligen genom att gnaga sig igenom huden på dina fötter och ben. Därifrån fortsätter den sin färd vidare in i kroppen.

Hakmaskarna har vassa mundelar som suger sig fast med i tunntarmen, innan de börjar suga blod. Den lilla blodsugaren kan ge upphov till blod- och proteinbrist samt vätskeansamlingar, och den kan vandra runt i våra inre organ och under huden.

Parasit under huden

Hakmaskarna vandrar tydligt runt under huden.

© Science Photo Library

5. Listig mask kryper ut ur barngumpar

Följ med endoskopin på jakt efter springmask i ändtarmen.

Springmasken Enterobius vermicularis är den vanligaste inälvsmasken på nordliga breddgrader. Den är så vanlig att den har varit på besök i de allra flesta barnkammare.

Maskens framgångar har sina skäl. Springmask har nämligen tänkt ut en synnerligen smart strategi för att hålla i gång sin livscykel, medan dess människovärd – oftast ett barn – sover sin djupaste sömn.

Om natten kravlar de vuxna maskarna från sitt bo i tjocktarmen vidare till och ut ur ändtarmen och lägger ägg precis utanför ändtarmsöppningen. Det irriterar så mycket att barnet kliar sig kring ändtarmsöppningen och får parasitägg på händerna och under naglarna.

Äggen kan sedan föras vidare till munnen men även till exempelvis dörrhandtag, sängkläder och handdukar, så att parasiten kan spridas.

6. Cancerframkallande parasiter deltar i leken

Trichomonas-parasiten

Trichomonas-parasiten lever på könsorgan och kan leda till allt från slidinflammation till HIV och cancer.

© Science Photo Library

Även i våra könsorgan har parasiterna gjort intåg. Trichomonas vaginalis är den vanligaste sexuellt överförda sjukdomen, där virus inte är inblandat. Knappt 250 miljoner infektioner dokumenteras under ett år.

Människans inre könsorgan är den enda reservoaren och tillhållsplatsen för parasiten, och därför föregår hela dess livscykel där. Parasiten överförs enbart vid sexuell kontakt och kontakt mellan könsorgan.

Infektion med parasiten ökar risken för överföring och infektion av HIV, medan det hos gravida kvinnor kan medföra för tidig födsel eller låg födselvikt.

Utöver det tycks det finnas ett samband mellan Trichomonas-infektionen och risken att drabbas av cancer i livmoderhalsen, samtidigt som det hos män har hittats ett samband mellan kronisk infektion av Trichomonas och ökad risk för prostatacancer.

7. Handikappande parasiter är nära utrotning

Se den upp till en meter långa masken dras ut ur ett ben.

Guineamasken lever större delen av sitt liv i tarmen, men är känd för att honmaskarna kommer fram i huden på benet för att lägga ägg.

I desperata försök att bli av med infektionen har offren försökt avlägsna den upp till en meter långa masken, när den kommer fram i hålet i huden och extremt långsamt rulla upp den på en pinne.

Det kan ta flera veckor att rulla upp den långa masken på pinnen. Under tiden är risken stor att masken går av, vilket kan resultera i en allvarlig bakterieinfektion och blodförgiftning, som förvärrar ett redan invalidiserande tillstånd, som gör att den smittade varken kan gå eller stå.

Mycket tyder på att guineamasken är väg att utplånas helt.

Världshälsoorganisationen WHO har sedan mitten av 80-talet arbetat intensivt på att minska antalet infektioner av den fruktade parasiten. I Asien har guineamasken utplånats och i Afrika är man på god väg. 1985 fanns det i Afrika 3,5 miljoner fall, jämfört med bara 22 registrerade fall 2015.