Alaska Department of Transportation and Public Facilities/Wikimedia Commons
frost skalv

26 isbävningar drabbade finsk stad på bara 7 timmar

Så kallade isbävningar är ett extremt väderfenomen som man måste vänja sig vid i arktiska områden till följd av klimatförändringar.

Den 6 januari 2023 mellan klockan 4 och 11 kunde invånarna i staden Oulu i norra Finalnd höra ett knastrande och knakande och kände av små skalv i jorden.

Dessa skakningar är ett slags minijordbävningar kallade frostskalv, som uppstår under extrema temperaturfall i arktiska områden. Även om skalven är små, så kan de förstöra både vägar och byggnader.

Nu har finska geologer från Geologiskt Forskningscentrum (Geologian tutkimuskeskus) i Finland kartlagt ett utbrott och det ser ut som om det är något vi måste vänja oss vid till följd av klimatförändringarna.

Geologerna från centrumet presenterade sina resultat vid årets European Geosciences Union-konferens i april.

Stress i jorden

Isbävningar, även kallade kryoseismer, är ett väderfenomen som drabbar områden med hög fuktighet i marken.

När det plötsligt kommer ett kraftigt fall i temperaturen fryser vattnet i jorden till is, som får isen att utvidga sig hastigt. Detta kan orsaka små skalv.

De kan dock både höras och kännas, precis som vanliga jordbävningar, även om de inte är lika kraftiga. I värsta fall kan det orsaka sprickor i vägar och byggnader.

Geologerna från det finska forskningscentret samlade in data från ett isbävningsutbrott i stadsområdet Talvikangas i Oulu den 6 januari.

På bara sju timmar registrerades 26 isbävningar. Det är det största antalet som har mätts upp under en så kort tidsperiod.

Forskarna använde en hydrologisk modell, i vilken de beräknade snödjup, smälthastighet och marktemperaturer vid olika djupnivåer i marken för att undersöka vad som händer när temperaturen förändras radikalt.

isbävning illustration

Isbävningar uppstår vid ett kraftigt fall i temperaturen, som får vattnet i marken att frysa till is på mycket kort tid. Detta får isen att utvidgas snabbt, vilket kan leda till små skalv i marken.

© Jerald Pinson/AGU

Resultaten visade att ett drastiskt fall i temperaturen skapar termisk stress som är tillräckligt kraftfull för att skapa sprickor och brak – det vill säga isbävningar.

Isbävningarna den 6 januari utlöstes av ett temperaturfall på 17 grader Celsius på bara ett par timmar. Temperaturen föll från minus 12 grader till minus 29 grader visade mätningar.

Isbävningar i Oulu är dock inte något ovanligt fenomen. Antalet isbävningar har ökat sedan 2014.

Den höga koncentrationen i januari är dock den största hittills och forskarna befarar att fenomenet kommer att bli mer frekvent förekommande i arktiska och subarktiska områden världen över, i länder som Finland, Kanada och USA till följd av klimatförändringarna.

Studier som den det finska centrumet har genomfört kan hjälpa människor i berörda områden att förutspå när isbävningarna kan inträffa, så att de kan förbereda sig mot framtida isbävningar.