Naturen

Ordet natur associeras ofta med en geografisk miljö. För många är naturen ett samlingsbegrepp för allt som omger oss som inte är skapat av människor. Skog, hav, jord, sand, luft, djur, växter och blommor är exempel på natur i klassisk betydelse.

Men naturen kan också syfta på något originellt – ett tillstånd som en gång har funnits. Naturbegreppet kan också peka på något som kännetecknar en person, en befolkningsgrupp eller materiella ting. Tänk exempelvis på barns naturliga inställning till lek eller hundars naturliga lust att springa.

Läs mer om natur här och bli klokare på allt från årstider och växthuseffekten till parasiter och världshaven.

droppar lotusblomblad

Den motsatsfulla naturen

Naturbegreppet kontrasteras ofta med något annat. Det påstås bland annat att naturen börjar där den systematiska odlingen av marken slutar. Ödemarker, berg, träskmarker, stäpper, stränder, kärr och skogar är alltså exempel på vild, orörd natur. Naturen symboliserar dock också allt grönt, ekologiskt, levande och lågteknologiskt, som står i stark kontrast till det moderna samhällets högteknologiska lösningar.

Naturen kan mätas och vägas

Naturen bestäms av ett antal naturlagar, som i synnerhet fysiken kan beskriva. Den är objektiv och omfattar allt från avlägsna planeter till de minsta av partiklar. Eftersom naturen därmed kan mätas och vägas urskiljer den sig från områden där bland annat subjektivitet och kulturella normer har större inflytande.

Partikler kolliderer

© Shutterstock