Shutterstock

Varför har alla apotek en orm som symbol?

Ormen som slingrar sig runt en stav är en symbol för den grekiske guden för läkekonst, Asklepios, och har varit läkekonstens symbol i över 2500 år.

Ormen tillhör den ogiftiga arten Coluber longissimus, som också kallas eskulapsnok. För grekerna var ormen en symbol för hälsa och evig ungdom och därmed läkande. Asklepios är en halvgud, då han är son till guden Apollon och den jordiska Koronis.

Det finns olika historier om honom i den grekiska mytologin: Apollon lät i svartsjuka döda Koronis, och Asklepios uppfostrades därför av kentauren Cheiron. Han fick flera barn, bland annat två som uppträder som läkare i Homeros Iliaden.

Det finns flera tempel för Asklepios i Grekland. Det äldsta och mest berömda är Epidauros på Peloponnesos, ett annat på ön Kos. Människor vallfärdade till dem, och medan de sov i templets pelarsalar skall guden ha uppenbarat deras behandling i drömmar.

Sjuka offrade till Asklepios genom att lägga skulpturer eller bilder av sin sjuka kroppsdel i templen. Asklepios grav ligger i Epidauros, där en ormkult uppstod, troligen för att Asklepios avbildades lutad mot en stav, runt vilken en orm slingrade sig.