Varför fungerar cannabis smärtstillande?

Hampaväxten är full av ämnen som stör hjärncellernas kommunikation. Därför kan de också blockera vissa känslor.

cannabis

Den aktiva substansen i cannabis, tetrahydrocannabinol (THC), binder sig till receptorer i hjärnan och påverkar hur neuronen inbördes kommunicerar.

Dessa receptorer är talrika i de områden av hjärnan som har med välbefinnande, minne, inlärning, koncentration, rörelse, koordination och känslor att göra.

Substansen liknar några av hjärnans naturliga signalmolekyler, så kallade endocannabinoider, som balanserar styrkeförhållandet mellan alla de nervsignaler som far genom hjärnan. Är man exempelvis bekymrad, kan antingen naturliga endocannabinoider eller THC i cannabis flytta en del av hjärnans fokus bort från dessa bekymmer och i stället sätta fokus på vardagliga ting, så att man blir mer avslappnad.

Substanserna har dock många andra effekter, och flera av dem har medicinska möjligheter, som patienter i århundraden utnyttjat genom att röka cannabis, och som läkarna nu utnyttjar.

Cannabis hjälper cancer- och reumatiker

Reumatiker och cancerpatienter har nytta av substansens smärtstillande effekt, medan dess förmåga att stimulera aptiten och motverka illamående är till nytta exempelvis för patienter som får cellgifter och tappar aptiten, och därför har svårt att hålla vikten.

Nackdelen med att använda cannabis som läkemedel är dock att man inte kan skilja på de många olika effekterna, så patienter har blivit ”höga” som en oönskad biverkning.

upptäckt att THC har två separata verkningsmekanismer. Den ena gör att man blir ”hög”, medan den andra dämpar smärta. Därför arbetar man med att utveckla substansen till en effektiv smärtlindrare utan biverkningar.

Här påverkar cannabis hjärnan

brain scan

Medicinskt använt kan cannabis lindra smärta, stimulera aptiten, minska illamående och verka muskelavslappande. Det beror på att ämnet binder sig till receptorer i bland annat hjärnstammen, hypotalamus och lillhjärnan.