Shutterstock
"Alla ska ha möjlighet att få barn", säger forskaren bakom studien, Antonia Christodoulaki vid Ghent universitet i Belgien.

"Treföräldrateknik" kan göra det lättare för transmän att få barn

Genom att kombinera två metoder för assisterad befruktning kan transmän bli gravida utan hjälp av kvinnliga könshormoner.

Det kan vara mycket obehagligt att behöva inta det kvinnliga könshormonet, östrogen, som fertilitetsbehandling om man känner sig som en man.

Könshormonet östrogen påverkar nämligen kroppen i en hormonellt sett kvinnlig riktning, vilket inte är direkt önskvärt för personer som identifierar sig som män.

Men en ny kombination av två metoder inom assisterad befruktning kan hjälpa transmän att bli gravida, utan att de behöver inta hormontillskott som östrogen under processen.

Transmän slipper kvinnligt könshormon

Det första steget i fertilitetsbehandlingen är ett operera ut en del av äggstockarna från en transman och låta äggen från äggstocken mogna i ett laboratorium.

På så sätt slipper transmän som vill ha ett barn, som biologiskt sett är deras eget, få hormoner som ofta består av en östrogenkur.

Östrogenkuren gör det lättare för äggen att mogna i kroppen. Men genom att ta ut en del av äggstockarna och låta äggen mogna i ett laboratorium, kan transmän undvika att påverka sina kroppar hormonellt i kvinnlig riktning.

I försöket, som genomfördes av Antonia Christodoulaki vid Ghent universitet i Belgien, hämtade forskaren ut ägg från äggstockar som hade donerats av 14 transmän mellan 18 och 24 års ålder, som hade intagit det manliga könshormonet testosteron i 26 månader i genomsnitt.

Som kontrollgrupp undersökte Antonia Christodoulaki ägg från 14 ciskvinnor, som på samma sätt hämtats från utopererade äggstockar och sedan mognat i laboratoriet.

När äggen hade mognat befruktades de med sädesceller, men efter fem dagar, när äggen var redo att sättas in i en livmoder, var bara två procent av de befruktade äggen från transmän vid liv, medan siffran låg på 25 procent för de ägg som hade hämtats från ciskvinnornas äggstockar.

Det fick Antonia Christodoulaki att undersöka var i processen problemen uppkom i transmännens ägg.

Hon kom fram till att cellkärnan i ägget, som innehåller dna, klarade sig bra, men att det gick sämre för den så kallade cytoplasman – den massa som ligger innanför äggets membran, men utanför cellkärnan.

Äggens överlevnadstal ökade från 2 till 20 procent

Genom att hämta ut cellkärnan från ett ägg från en transman och sätta in den i ett ägg från en ciskvinna ökade andelen lyckade resultat från två procent till 20 procent fem dagar efter befruktningen.

De två olika ingreppen – att hämta ut mogna ägg från en äggstock som har opererats ut, och sätta in en ny cellkärna från ett ägg i ett annat – är väl beprövade. Men innan de första människorna, som kommer till världen till följd av behandlingen, har vuxit upp utan män, avråder experter från att erbjuda behandlingen till allmänheten på fertilitetskliniker.