Shutterstock
De manliga könsorganen i närbild

Testikelvävnad producerar spermier efter 23 år i frysen

Amerikanska forskare har lyckats få stamceller från testikelvävnad att producera spermier efter att ha varit nedfrysta till nästan 200 minusgrader.

Vävnadsprover som tagits från testiklar kan återimplanteras efter årtionden av nedfrysning – och fortsätta att producera livskraftiga spermier. Det visar en ny studie som har publicerats i tidskriften PLoS Biology.

Upptäckten kan vara avgörande för pojkar som drabbas av cancer tidigt i livet eftersom en av biverkningarna av cancerbehandling kan vara nedsatt fertilitet.

Vad tror du gör mest ont? En förlossning eller en spark på testiklarna? Få svaret HÄR

Nedfryst till nästan 200 minusgrader

Vetenskapen har länge arbetat med idén om att ta testikelvävnad, frysa ner den och senare återimplantera vävnaden som innehåller stamceller.

Det har bland annat genomförts i framgångsrika experiment med makakapor, men då var nedfrysningen endast kortvarig. Den stora frågan var därför om vävnaden och stamcellerna klarade en längre period av djup nedfrysning.

Forskare från School of Veterinary Medicine, University of Pennsylvania, ledda av Eoin Whelan, bestämde sig för att testa detta i praktiken. För sina experiment använde de testikelvävnad från hanråttor som hade kryobehandlats i 23 år.

Kryobehadlingen innebär nedfrysning till minus 196 grader, en temperatur då all biologisk aktivitet upphör och cellerna dör.

Tvärsnitt av testikel

Ett tvärsnitt av en testikel från en infertil mus visar hur den tidigare frusna stamcellsvävnaden från råttor (blå) koloniserar mustestikeln och återskapar dess förmåga att bilda spermier (i mitten).

© Eoin Whelan, Whelan et al., 2022, PLOS Biology, CC-BY 4.0

Upptäckt kan hjälpa cancerdrabbade pojkar

Forskarna implanterade därefter testikelsstamcellerna i en särskild typ av försöksmus, som saknar det immunsvar som normalt skulle få kroppen att stöta bort främmande objekt (så kallade "nakna möss").

Experimentet visade att stamcellerna koloniserade mustestiklarna och genererade samtliga celltyper som krävs för att bilda spermier.

Trots att det röde sig om ett djurförsök tvivlar Eoin Whelan inte på att upptäckten kan få stor betydelse för om vi i framtiden ska kunna återställa fertiliteten hos yngre pojkar som förlorat sin fertilitet i samband med cancerbehandling.