bloeddruppel

Tarmbakterier förvandlar alla blodgrupper till en

Ett visst enzym i dina tarmar kan äta upp de sockermolekyler som sitter på ytan av de röda blodkropparna. Nu vill forskare utveckla och omskapa dem så att alla kan donera blod till varandra i framtiden.

Varje år doneras cirka 112,5 miljoner påsar blod runt om i världen.

Dessvärre passar inte alla slags blod till alla patienter.

På ytan av de röda blodkropparna som tillhör blodgrupp A, B och AB finns olika sockerarter, så kallade antigener.

Om man får blod från en annan grupp än sin egen anfaller immunförsvaret antigenerna i blodet, vilket kan leda til livsfara.

Eftersom grupp 0 är den enda blodgruppen utan antigener passar den till alla mottagare och den är därmed mycket efterfrågad i blodbankerna.

Alla blodgrupper blir grupp O

Nu har amerikanska forskare kommit på hur de kan omvandla allt blod till grupp O. Lösningen fanns i vårt tarmsystem.

På tarmarnas insida sitter sockerarter som liknar antigenerna, och i tarmarna finns bakterier som bryter ned dem med vissa enzymer.

Bakterierna lever i symbios med människan och hjälper oss att smälta maten, medan de får socker från tarmen.

Enzymer äter av blodkropparnas ytterlager

Bakterier i dina tarmar har den genetiska koden för enzymer som kan känna igen och avlägsna de antigener som sitter på ytan av de röda blodkropparna.

©

Tarmbakterier har receptet

Tarmbakterier (grönt skal) har gener (blå och gula spiraler) som kodar för enzymer. Dessa kan bryta ned speciella sockerarter i tarmväggen.

Blodtyper
© Shutterstock

Enzymer rensar blodet

På ytan av de röda blodkropparna sitter så kallade antigener (gula och blå stavar), som liknar de sockerarter som finns i tarmen. Antigenerna sitter på blodkroppar hos personer med blodgrupp A, B och AB. När enzymer från tarmen (gula och blå kulor) möter blodkroppar med antigener på, tar de bort dessa, så att blodkropparna blir fria från antigener.

blodpose
©

Rensat blod är universellt

När blodkropparna rensats kan de användas till alla patienter (det kan även blod från grupp O som är naturligt fritt från antigener).

Forskarna använde bakteriernas dna för att producera enzymerna i laboratoriet. Sedan släpptes enzymerna lösa bland röda blodkroppar med antigener på ytan. De tog bort dessa 30 gånger effektivare än tidigare utvecklade enzymer.

All blodgivning måste ske separat och åtskilt för att minska risken för att sprida infektioner och därför måste enzymerna kunna produceras billigt och i stora mängder.

Det gör att forskarna nu vill testa enzymerna i större skala och undersöka möjligheten att förädla dem ytterligare genom att välja ut och odla fram de slags bakterier som producerar de mest effektiva enzymerna.