Shutterstock

Tarmbakterier bildar massor med alkohol

En särskild bakterie kan förvandla tarmen till ett mikrobryggeri och också vara orsaken bakom en av världens vanligaste leversjukdomar. Det är slutsatsen efter ett sällsynt medicinskt fall där en patient var mycket berusad under lång tid utan att ha druckit alkohol.

En speciell stam av en känd tarmbakterie kan orsaka en allvarlig leversjukdom. Det visar nya undersökningar.

Forskare vid Capital Institute of Pediatrics i Kina upptäckte bakterien hos en patient som led av det mycket sällsynta tillståndet ABS.

Bokstäverna står för Auto-Brewery Syndrome, vilket betyder att tarmsystemet producerar alkohol, och hos patienten skedde det i en omfattning som gjorde honom kraftigt berusad utan att han överhuvudtaget drack alkohol.

Bakterie förvandlade tarmen till ett bryggeri

Forskarna misstänkte att tillståndet berodde på en infektion med jästceller, men när de undersökte patientens tarmflora fann de inga spår av jäst.

Däremot hittade de en speciell variant av bakterien Klebsiella pneumoniae, som kunde bilda mellan fyra och sex gånger mer alkohol än den variant som normalt finns i tarmfloran.

Bakterien Klebsiella pneumoniae kan producera så mycket alkohol i tarmen att levern tar skada.

© Eye of Science/SPL

Förutom att bli berusad led patienten av allvarlig inflammation och förfettning i levern.

Forskarna hittade sedan flera patienter med samma symptom och undersökte deras stammar av bakterien.

Kan vara orsaken bakom vanlig leversjukdom

Det visade sig att hela 60 procent hade varianter av bakterien som producerade mer alkohol än normalt.

I efterföljande försök med möss som tillförts den farliga bakterien kunde forskarna se att de utvecklade precis samma följdsjukdomar som patienterna.

Fettlever är den mest utbredda leversjukdomen i världen, och den nya upptäckten visar att orsaken i vissa fall ska sökas i tarmfloran.

Det gör det kanske möjligt att behandla sjukdomen med riktade antibiotika.