Shutterstock

Stamceller botar diabetes

Antalet personer med diabetes förväntas explodera inom de kommande åren. Men nyckeln till ett botemedel kan finnas i patientens egna celler. Det visar nya försök där forskare lyckades bota möss med livshotande högt blodsocker.

Cirka 400 miljoner personer lider av diabetes och antalet befaras ha ökat till 600 miljoner år 2035. I dag behandlas patienterna företrädesvis med insulin, men det finns egentligen inget botemedel.

Nu tyder resultat från University of Washington i USA på att lösningen kan sökas i terapi med stamceller.

Kroppens insulinfabrik dör

Vid diabetes förlorar kroppen förmågan att reglera halten av socker i blodet och omsätta detta till energi.

De båda uppgifterna löses normalt av så kallade betaceller, som sitter i bukspottkörteln. Betacellerna mäter hela tiden blod-sockerhalten och när den blir för hög frisätter de hormonet insulin, som underlättar för muskel-, lever- och fettceller att ta upp socker.

Hos diabetespatienter är betacellernas funktion nedsatt, antingen för att de dött eller för att muskelceller och övriga cellerna blivit mindre känsliga för insulin

© Millman Laboratory

Det optimala botemedlet skulle vara att öka antalet av patienternas egna betaceller, och det är just det forskarna har uppnått i musförsök.

De använde en teknik som går ut på att med tillväxtfaktorer styra utvecklingen av stamceller så att de omvandlas till betaceller.

Från livsfara till botade

Före behandlingen låg mössens blodsocker över 500 milligram per deciliter blod, vilket är livsfarligt högt.

Två veckor senare hade det sjunkit till det normala och höll sig där de kommande 90 dagarna varpå mössen ansågs vara botade.

Nästa steg blir att testa tekniken på större djur innan det blir aktuellt med försök på människor.