Shutterstock

Skyddar det gamla smittkoppsvaccinet mot apkoppor?

Kan apkoppor förebyggas med samma vaccin som utplånade smittkoppsviruset för flera årtionden sedan? Och är de som vaccinerades då fortfarande skyddade?

Smittkoppor har varit en av de mest dödliga virussjukdomarna i människans historia och tros ha dödat upp emot 30 procent av alla infekterade personer. Därför startades ett globalt vaccinationsprogram 1959, och 1980 kunde Världshälsoorganisationen (WHO) konstatera att sjukdomen var utplånad.

Men nu har ett liknande virus börjat spridas: apkoppor.

Gammalt vaccin är effektivt till 85 procent

Precis som smittkoppor tillhör apkoppor poxvirusfamiljen. Forskare har utvecklat ett nytt vaccin, kallat Jynneos, som effektivt bekämpar apkoppor.

Men utbudet kan inte hålla jämna steg med efterfrågan och därför har det föreslagits att det gamla smittkoppsvaccinet kan komma till undsättning.

Båda vaccinerna innehåller ett poxvirus, kallat vacciniavirus, som vanligtvis infekterar nötkreatur. Viruset används för att det är näst intill oskadligt för människor, men ändå stimulerar immunförsvaret att bilda antikroppar, som generellt är verksamt mot poxvirus.

Antikropparna är därmed effektiva mot både smittkoppor och apkoppor.

Läkarna är tveksamma till att använda det gamla smittkoppsvaccinet, eftersom det till skillnad från det nya innehåller levande virus.

Efter vaccinationen måste injektionsområdet därför behandlas omsorgsfullt, eftersom allt som har varit i kontakt med området – både kläder och plåster – kan sprida viruset.

Persone som har vaccinerats med smittkoppsvaccinet är skyddade till 85 procent mot apkoppor i tre-fem år. Därefter avtar effekten, så att om du vaccinerades för 40 år sedan har du inte längre något skydd i dag.