Shutterstock
Corona Sydamerika

WHO fruktar ett nytt coronavirus från Sydamerika

WHO fokuserar nu på en ny variant av coronaviruset som först spred sig i Sydamerika men som nu också har nått Europa.

Just nu övervakar Världshälsoorganisationen WHO en variant av covid-19-viruset vid namn Mu.

Mu-varianten dök upp för första gången i Colombia i januari 2021, men sedan dess har utbrott rapporterats i andra sydamerikanska länder och Europa.

Den nya varianten står för endast 0,1 procent av alla covid-19-fall i världen där den specifika varianten bakom sjukdomen har fastställts. Ändå anser WHO – och likaså EU:s smittskyddsmyndighet, ECDC – att Mu-varianten kräver extra uppmärksamhet.

Corona covid-19 Mu test

Studier av infektionsfall i Colombia har visat att Mu-varianten växer snabbt.

© Shutterstock

Detta beror främst på två saker: För det första har Mu-varianten troligtvis förmågan att ta över "ledningen" av samtliga varianter. Det har visat sig i Colombia, där varianten nu står för 39 procent av alla infektionsfall, och i Ecuador, där det hittills står för 13 procent.

För det andra misstänker WHO att Mu-varianten kan ta sig förbi det försvar som vaccinerna ger. Mu-varianten innehåller en kombination av mutationer, vilket gör forskare oroliga för att den, liksom den så kallade beta-varianten, påverkas i mindre utrsträckning av vaccinerna.

Det gäller särskilt den typ av vacciner som bygger på så kallad budbärar-RNA eller mRNA.

De fungerar genom att det specialdesignade mRNA:t lurar våra celler att producera proteiner som liknar de proteiner som finns på ytan av viruspartiklar. Det gör att vårt immunsystem att producera antikroppar mot proteinerna, så att det är förberett om vi skulle bli smittade av viruset.

Vaccinet från Pfizer-BioNTech och Moderna-vaccinet fungerar på detta sätt.

Corona Alpha Beta Delta Gamma
© Shutterstock

Mu-varianten kan bli en av de stora

Den extra uppmärksamheten på Mu-varianten gör den till en kandidat som kan att hamna i "superligan av olika varianter", som WHO håller ett extra öga på. Den innehåller för närvarande fyra varianter, var och en härstammar från var sin kontinent.

Alpha-varianten:

Upptäcktes först i Storbritannien – finns nu i 193 länder.

Beta-varianten:

Upptäcktes först i Sydafrika – nu närvarande i 141 länder.

Gamma-varianten:

Upptäcktes först i Brasilien - nu närvarande i 91 länder.

Delta-varianten

Upptäcktes först i Indien - nu närvarande i 170 länder.

WHO betonar att det behövs ytterligare forskning för att avgöra om Mu-varianten är mer resistent mot vaccinerna än andra varianter.

Hittills har det bara skett mindre utbrott av Mu-varianten i Europa, men fall av smitta med varianten har hittats i många länder, inklusive Danmark, Finland, Nederländerna, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Italien, Spanien och Portugal.