Shutterstock
Vaccineglas og kanyle mellem gummihandskeklædte fingre

Virus, kvicksilver eller rent gift? Här är receptet på ett vaccin

Vaccinmotståndare hävdar att coronavaccin innehåller farliga ämnen. Vi undersöker om det ligger något bakom påståendet – och om det finns något att vara rädd för?

Covid-19-vaccinerna sprider sig över hela världen. Så vad innehåller en vaccininjektion egentligen? Och finns det anledning till oro?

Glas med vaccin
© Shutterstock -

Vacciningredienser kan delas in i fem funktioner

Pfizers vaccin – som generellt inte skiljer sig mycket från Modernas vaccin – innehåller:

  • Den aktiva substansen: mRNA (läs mer nedanför i artikeln).
  • Fetter som omsluter och skyddar den aktiva substansen i ett membran av nanopartiklar: Kolesterol, (2-(polyethylenglykol)-2000-N,N-ditetradecylacetamid), ((4-hydroxibutyl)azanediyl)bis(hexan-6,1-diyl)bis(2-hexyldekanoat)) og (1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-fosfokolin).
  • Salter som säkerställer ett jämnt pH-värde: : Dinatriumfosfat, kaliumklorid, kaliumdivätefosfat, natriumklorid.
  • Sakkarose: Socker som stabiliserar nanopartiklarna
  • Sterilt vatten: Vatten, som gör vaccinet flytande.

I sociala medier utropades kaliumklorid som rena rama giftet eftersom det används vid avrättningar. Sanningen är dock att saltet också finns i till exempel kött, frukt, spannmål och vatten på flaska. Vaccinet innehåller ämnet i för små mängder för att vara skadligt.

I allmänhet har biverkningarna varit få. I USA undersöker myndigheterna en möjlig koppling mellan 29 fall av allergisk chock efter vaccinet och en möjlig koppling till allergi mot en komponent i nanopartiklarna som kallas polyetylenglykol. De 29 registrerade fallen har inträffat bland 1,9 miljoner vaccinerade.

Enstaka dödsfall bland äldre, försvagade eller redan sjuka patienter har rapporterats, men i exempelvis Schweiz och Island kan myndigheterna inte peka ut coronavaccinet som orsak. Efter 23 dödsfall bland svaga vårdhemspatienter har de norska myndigheterna uppmanat läkare till att bedöma om terminalpatienter, som kan dö av en mild feber, ska få injektionen eller inte.

Coronavaccin tillverkas med ny teknik

AstraZenecas coronavina-vaccin består av proteiner från SARS-CoV-2, som är kopplade till en så kallad vektor - ett ofarligt förkylningsvirus från schimpanser. Eftersom förkylningsviruset aktiverar immunförsvaret naturligt krävs färre tillsatta hjälpämnen i vaccinet.

Pfizer och Moderna har utvecklat så kallade RNA-vacciner som aldrig tidigare har producerats. Vaccinerna använder så kallat "messenger RNA" (mRNA) som en aktiv ingrediens - det vill säga en genetisk kodbit av coronaviruset som lär kroppen att försvara sig mot viruset. Pfizer och Modernas vacciner tillförs 30 respektive 100 mikrogram RNA per injektion.

Både RNA och molekylernas förpackning - 0,1 nanometerstora fettbubblor - tillverkas helt syntetiskt i laboratoriet. I Modernas fall består bubblorna av fyra olika fettsyror, förutom ett antal okända hjälpämnen.

Samtliga tre vacciner får kroppen att tro att den är infekterad och gör att cellerna producerar kopior av coronavirusets taggprotein. Det lär immunförsvaret att känna igen och blockera proteinerna om cellerna skulle attackeras av coronavirus i verkligheten.

Vacciningredienserna är vältestade

Ett påfallande växande nätverk av vaccinmotståndare hävdar att många av ingredienserna i ett vaccin kan göra människor sjuka.

I modern vaccinproduktion är dock doserna antingen ofarliga och finns naturligt i kroppen i betydligt högre koncentrationer – eller så har flera års tester inte visat tecken på bestående skadliga effekter.

I de sällsynta fall där en vaccininjektion har gjort stor skada har mottagaren vanligtvis varit allergisk mot en ingrediens i vaccinet.

© Shutterstock

Därför innehåller vaccin omdiskuterade ingredienser

Vad: Aluminium

Hur mycket: Mindre än ett milligram – det vill säga under gränsen för vad som är ett hälsosamt tillåtet intag per vecka.
Varför: Aluminiumsalt bidrar till att stimulera immunförsvaret och bära vaccinets aktiva ingredienser. Aluminium finns naturligt i vatten.

Vad: Formaldehyd

Hur mycket: Under 0,1 milligram. Ett päron innehåller 50 gånger så mycket.
Varför: Formaldehyd avlägsnar toxiner från virus som används i vissa vacciner. Gasen kan i stora doser vara cancerframkallande. Kroppen producerar och bryter ned formaldehyd under förbränningen.

Vad: Kvicksilver

Hur mycket: Exempelvis 2,5 mikrogram.
Varför: Kvicksilverföreningen tiomersal har använts som konserveringsmedel för att motverka potentiella giftämnen i multidosisvacciner. Tiomersal innehåller etylkvicksilver som – till skillnad mot metylkvicksilver – inte ackumuleras i kroppen. En metastudie har avfärdat att tiomersal kan medföra autism.