Virus drabbar män hårdast

Virus drabbar män hårdast – eftersom de är minst användbara

Vid många infektioner drabbas män hårdare än kvinnor. Orsaken tros vara att kvinnor är en betydligt bättre värd för bakterier än vad män är.

Manlig influensa är en sak – det är något helt annat med ett stort antal andra sjukdomar som är betydligt farligare för män.

Män som har tuberkulos löper 1,5 gånger större risk att dö av sjukdomen än kvinnor. Och män löper fem gånger större risk att utveckla cancer om de smittas med HPV (Humant papillomavirus).

Kvinnor är förstahandsvalet

Nu tror sig ett forskarteam från University of London i England ha kommit fram till varför:

Kvinnor är mer värdefulla värdar för så kallade patogener – det som framkallar sjukdomar, som exempelvis bakterier och virus – och håller dem därför längre i liv än vad de gör med män.

Sjukdomen i sig är inte målet för patogener. Det är däremot en fördel för dem om värden håller sig vid liv så att patogenerna snabbt kan föröka sig och sprida sig vidare från värd till värd.

Kvinnor smittar bättre

Män har en möjlighet för att överföra smitta: Genom kontakt med andra.

Kvinnor har dock flera möjligheter att sprida ett virus. Förutom att sprida sjukdomen via kontakt med andra – som till exempel via nysningar eller vid sex – så kan kvinnor även smitta vid graviditet, förlossning eller amning.

Forskarna har tittat närmare på viruset HTLV-1 som kan utveckla sig till en form av leukemi som kallas ATL. Viruset finns både i Japan och Karibien, och i Japan löper män 3,5 gånger större risk än kvinnor för att utveckla ATL. I Karibien utvecklar lika många män som kvinnor ATL.

ALT smittar från mor till barn och forskarna anser att viruset är speciellt intresserat av att hålla de japanska kvinnorna vid liv längre eftersom de japanska kvinnorna i högre grad ammar sina barn – och det under längre tid.