Vin 3–4 gånger i veckan minskar risken för diabetes

Det är bättre att dricka lite alkohol än inte alls om du vill undvika typ 2-diabetes, visar en ny stor studie. Och hellre vin än öl eller sprit.

© Shutterstock

Ta bara ett enda glas vin till maten. En måttlig alkoholkonsumtion är inte hel fel om du vill undvika att utveckla diabetes visar en ny dansk studie.

Att fördela alkoholkonsumtionen under veckan verkar också vara mer gynnsamt än att avstå på vardagar och samla alla promille till helgen.

Alkoholvanor undersöktes

I studien besvarade 70 551 icke-diabetiker på ett frågeformulär om sina dryckesvanor. Fem år senare gick forskarna igenom det nationella diabetesregistret och räknade hur många som hade fått en diabetesdiagnos under den perioden.

Personernas alkoholvanor jämfördes med den grupp som inte hade drabbats av diabetes.

För att undvika att andra parametrar skulle påverka resultatet sorterade forskarna bort en rad andra faktorer, som ålder, kön, BMI, utbildning, rökning, kost, fysisk aktivitet, förhöjt blodtryck och ärftlighet.

Fördel att dela upp konsumtionen

Resultaten visade att män som drack 14 enheter i veckan löpte 43 procent lägre risk att utveckla diabetes än nykterister, medan kvinnor som drack nio enheter i veckan löpte 53 procent lägre risk jämfört med dem som inte drack alkohol alls.

Det visade sig samtidigt att risken att drabbas av diabetes var som lägst när försökspersonerna fördelade alkoholen på 3–4 dagar i stället för att dricka allt en gång i veckan.

Studien visade också en tydlig fördel när det var vin som hälldes i glaset i stället för sprit.

Forskarna tror att det beror på att de naturliga ämnena i speciellt rödvin, polyfenoler, har en gynnsam inverkan på blodsockerkontrollen.