Shutterstock
Rna i kärnan på en viruspartikel

Vild teori: Covid-19 flyttar in i ditt dna

Likt en parasit kan coronavirus inta och ta över kroppens celler. Enligt ett uppseendeväckande forskningsresultat försvinner inte virusets dna trots att infektionen har bekämpats.

Paniken spreds när 350 coronatester i Sydkorea i april 2020 visade positiva resultat hos patienter som hade varit smittade med Covid-19 ett par månader tidigare.

Nu har två stamcellsbiologer från Massachusetts Institute of Technology fördjupat en kontroversiell teori, som kan förklara fenomenet: En del av coronaviruspartiklarnas arvsmassa, rna, kan hos en del patienter slå sig ned i cellernas dna, precis som HIV-virus gör. Därifrån kan coronaviruset integreras in i de kromosomer som följer med varje gång en cell delar sig.

Resultatet rubbar de grundläggande kunskaperna om coronaviruset och beskylls för att ge nytt liv åt vaccinrädslan.

Virus och cell smälte ihop i provrör

Coronavirus infekterar celler med sin arvsmassa, vilket förmår cellerna att producera nya viruskopior. Oftast förblir virusets rna åtskilt från kroppens dna – men inte hos alla, enligt en ny vetenskaplig artikel.

Se hur viruset normalt invaderar cellen

Video

Den nya forskningen har publicerats i den stora vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences, men redan i december 2020 delade biologerna sina preliminära resultat på den öppna forskningsplattformen BioRxiv.

kritiserades MIT-forskarna och hånades närmast för sin teori, som antas skapa rädsla för att de rna-baserade vaccinerna från Pfizer och Moderna skulle kunna göra människor till virusmutanter.

Teorin bygger på försök med människoceller och SARS-CoV-2. I provrören tillsatte forskarna enzymer som omvandlar rna till dna. Enzymerna finns naturligt i människokroppen och i laboratoriet fick de delar av virusets rna att bli till dna, som därefter integrerades i kromosomerna.

Det finns två faktorer som styrker forskarnas tes i den nya studien.

  1. Virusets rna integreras i mänskligt dna i ett slumpmässigt och därmed naturligt mönster.
  2. I obducerade samt ännu levande coronapatienter hittade forskarna spår efter virusintegration i form av proteiner, som bara kan komma från virus-rna som har flyttat in i dna.

Forskarna kallar själva sina resultat "oomtvistliga" och mottagandet är betydligt mindre kritiskt den här gången.

Teori kan leda till bättre behandling

Även om virus i dna låter dödligt, så finns det enligt forskarna ingen anledning till oro, som vid exempelvis en HIV-infektion. Tvärtom.

Åtta procent av den kompletta mänskliga arvsmassan, genomet, tros ha bildats genom integration av virusarvsmassa.

Nu ska forskarna undersöka om de rna-delar som potentiellt integrerats i dna kan skapa ett varaktigt skydd – och på sikt sprida flockimmunitet mot SARS-CoV-2 i människor över hela världen. På så sätt tros exempelvis viruset bakom spanska sjukan 1918 ha förlorat delar av sin smittsamhet.

Om teorin håller kan sjukvårdspersonal i framtiden få bättre möjlighet att behandla för närvarande oförklarliga, men ofarliga, långvariga coronainfektioner.